Kế toán tập hợp CPSX& tính GTSP xây lắp ở Cty CAVICO VN TM
Trong những năm thực hiện công cuộc đổi mới, nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể; tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, giảm lạm phát, cơ sở hạ tầng đã được cải thiện một bước . Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, xây dựng cơ bản (XDCB) ngày càng giữ vai trò quan trọng tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho đất nước. Hàng năm nguồn vốn dành cho XDCB chiếm khoảng 30% tổng số vốn đầu tư . Vì vậy, việc quản lý số vốn đã bỏ ra để đảm bảo số vốn đó được sử dụng hiệu quả, khắc phục tình trạng thất thoát và lãng phí là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với các nhà quản lý. Hạch toán kế toán là một công cụ hữu hiệu trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính của mọi đơn vị trong nền kinh tế nói chung và trong ngành XDCB nói riêng.
Hơn nữa, trong cơ chế hạch toán sản xuất kinh doanh độc lập, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải luôn nắm được các chi phí đã bỏ ra nhằm so sánh với doanh thu đạt được để xác định kết quả kinh doanh, đảm bảo hoạt động có lãi. Vì thế, có thể nói tập hợp chi phí sản xuất để tính giá thành một cách chính xác là vấn đề đặc biệt quan trọng trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh của đơn vị. Bên cạnh đó, công tác hạch toán chi phí còn góp phần giúp doanh nghiệp quản lý chi phí , loại bỏ các chi phí không cần thiết, tiết kiệm chi phí sản xuất, từ đó hạ giá thành sản phẩm xây lắp. Điều này càng trở nên quan trọng đối với các doanh nghiệp xây dựng vì hầu hết các công trình xây lắp hiện nay thường được thực hiện bằng phương pháp bỏ thầu, doanh nghiệp nào có giá thành xây lắp hạ mà vẫn đảm bảo được chất lượng công trình sẽ chiến thắng trong cạnh tranh. Chính phần hành kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sẽ giúp doanh nghiệp vừa tổ chức tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành một cách chính xác vừa góp phần phân tích chi phí để đưa ra các biện pháp quản trị phù hợp.
Được sự hướng dẫn và giúp đỡ của các anh, chị trong toàn công ty đặc biệt là phòng kế toán và sự chỉ bảo của thầy giáo Lê Hồng Kỳ .Em đã nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành, em đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu đề tài "KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY CAVICO VIỆT NAM THƯƠNG MẠI ". mục tiêu của báo cáo là:
Vận dụng những kiến thức đã học trên ghế nhà trường vào công tác thực tiễn tại Công ty Cavico Việt Nam – Thương Mại , từ đó tìm hiểu bổ sung kiến thức thực tế. Nội dung của báo cáo gồm:
- Phần 1: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
- Phần 2: Tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cavico Việt Nam – Thương Mại
- Phần 3: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cavico Việt Nam – Thương Mại

Hà nội, Ngày .tháng năm 2004
Sinh Viên : Trần Thị Thanh Quế

phần 1:
lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm

I - SỰ CẦN THIẾT TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 - Sự cần thiết phải tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .
1.1.1 - Lý do chọn đề tài
Vì thực tập ở đơn vị là một doanh nghiệp chủ yếu là sản xuất kinh doanh và khai thác nên chuyên đề: Chi phí và tính giá thành rất quan trọng đã cuốn hút em. Vì muốn biết doanh nghiệp đó có làm ăn phát triển hay không thì phải nắm bắt được tình hình tập hợp chi phí và tính giá thành xem doanh nghiệp đó chi phí là bao nhiêu, lợi nhuận như thế nào. Hơn thế nữa trong một doanh nghiệp trong đó chủ yếu là sản xuất kinh doanh thì kế toán là một khâu rất quan trọng không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp mà nhất là chi phí và tính giá thành. Trong quá trình học tập và tìm hiểu về công tác kế toán , kể cả trên lý thuyết cũng như trong quá trình thực tập thì chuyên đề chi phí và tính giá thành là một đề tài mà em thích. Chính vì vậy mà em đã chọn chuyên đề tập hợp chi phí và tính giá thành làm chuyên đề thực tập, trong quá trình thực tập em đã vận dụng tốt những kiến thức mà em đã học ở nhà trường.
Trong các doanh nghiệp sản xuất cũng như kinh doanh nói chung và công ty Cavico Việt Nam thương mại nói riêng thì kế toán chi phí và tính giá thành rất quan trọng. Nó là một nhân tố quan trọng trong quá trình tính toán cũng như tiêu thụ sản phẩm nói chung trong các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh là một mục tiêu rất quan trọng nhưng bên cạnh đó việc sản xuất và kinh doanh mà không dó kèm theo chi phí và giá thành thì không thể biết được Công ty đó làm ăn có lợi hay không.
Một doanh nghiệp làm ăn phát triển hay không thì trước tiên phải tập hợp chi phí và tính giá thành, chi tiết theo dõi chặt chẽ các khoản mục chi phí và tính giá thành một cách chính xác hoàn chỉnh có hiệu quả. Sẽ giúp cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đạt được lợi nhuận cao.

1.1.2 - Vai trò của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Hạch toán kế toán là một công cụ quan trọng trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Trong các phần hành công việc kế toán , kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giữ vị trí quan trọng nhất bởi phần hành này gần như đã khái quát được toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Việc tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là tiềnđề để hạch toán kinh doanh, xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp .
Sự tồn tại lâu dài của một doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng trong cơ chế thị trường hiện nay, điều kiện tiên quyết của sự sống còn của một doanh nghiệp chính là giá bán sản phẩm phải hợp lý để có thể chiến thắng trong cạnh tranh. Nói cách khác, doanh nghiệp phải biết ứng xử giá một cách linh hoạt. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải tính toán được chi phí bỏ ra, từ đó tiết kiệm chi phí , khai thác hết tiềm năng, hạ chi phí , giảm giá thành. Nhưng đồng thời vẫn phải đảm bảo chất lượng sản phẩm để nâng cao uy tín cho doanh nghiệp . Điều này chỉ có thể làm tốt thông qua việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cáhc chính xác, đầy đủ, kịp thời để cung cấp thông tin cho các nhà quản lý.
Mặt khác, tài liệu về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm còn là căn cứ quan trọng để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các định mức chi phí và dự toán chi phí , tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất như vật tư, lao động . để có các quyết định quản lý phù hợp, nhằm tăng cường việc kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp . Hơn nữa, việc hạch toán đúng chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm càng trở nên quan trong vì chịu sự chi phối của các đặc điểm riêng của từng ngành như giá cả vật tư, hàng hoá biến động phát sinh thêm nhiều chi phí không có trong dự toán . Nhờ những thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, các nhà quản trị doanh nghiệp có thể tìm ra phương phướng để tiết kiệm chi phí , hạ giá thành, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp . Như vậy, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đóng một vai trò quan trọng trong hạch toán kinh tế, cung cấp các thông tin chính xác phục vụ nhu cầu quản lý doanh nghiệp .


Xem Thêm: Kế toán tập hợp CPSX& tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty CAVICO Việt Nam TM
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp CPSX& tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty CAVICO Việt Nam TM sẽ giúp ích cho bạn.