Tình hình tổ chức kế toán vốn bằng tiền ở Cty Xe máy , Xe đạp Thống Nhất
MỤC LỤC

Phần thứ nhất : Lý do nghiên cứu đề tài vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Xe máy, Xe đạp – Thống Nhất.
I. Vai trò của vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán trong sản xuất kinh doanh
1. Nguồn gốc phát sinh vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .
2. Yêu cầu quản lý vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán trong doanh nghiệp .
3. Nhiệm vụ hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán .
II. Tổ chức hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại doanh nghiệp
1. Hạch toán vốn bằng tiền
2. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán
Phần thứ hai : Tình hình tổ chức kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán ở Công ty Xe máy, Xe đạp - Thống Nhất
I. Đặc điểm của công ty
II. Thực trạng kế toán vốn cố định và các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Xe máy, Xe đạp –Thống Nhất.
1. Công tác tổ chức quản lý chung về vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán.
2. Tổ chức hệ thống chứng từ trong kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán.
Phần thứ ba: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Công ty Xe máy, Xe đạp – Thống Nhất.
I. Nhận xét về công tác hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại công ty Xe máy, Xe đạp – Thống Nhất.
1. Ưu điểm
2. Nhược điểm
II. Một số đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp thanh toán tại Công ty Xe máy ,xe đạp –thống nhất.
1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Xe máy, Xe đạp –Thống Nhất.
2. Yêu cầu của việc hoàn thiện công tác hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán.
3. Phương pháp hoàn thiện công tác kế toán hạch toán vốn bằng tiềnvà các nghiệp vụ thanh toán tại Công ty Xe máy ,Xe đạp –Thống Nhất.


Xem Thêm: Tình hình tổ chức kế toán vốn bằng tiền ở công ty Xe máy , Xe đạp Thống Nhất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình tổ chức kế toán vốn bằng tiền ở công ty Xe máy , Xe đạp Thống Nhất sẽ giúp ích cho bạn.