Kế toán CPSX và tính GTSP tại Cty vật tư thiết bị nông sản Thanh Trì - Hà Nội
Thông tin chi tiết
MỤC LỤC

Chương I 5
Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 5
1.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp 5
1.2 Khái niệm chi phí sản xuất và các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu. 5
1.2.1 Khái niệm chi phí sản xuất. 5
1.2.2 Các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu. 5
1.3 Ý nghĩa của công tác quản lý chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. 7
1.4 Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm. 7
1.4.1 Giá thành sản phẩm: 7
1.4.2 Phân loại giá thành sản phẩm. 8
1.5 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm. 9
1.5.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. 9
1.5.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm. 9
1.6 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 10
1.7 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 11
1.7.1 Tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng. 11
1.7.2 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 15
1.8 Các phương pháp đánh giá sản phẩm đang chế tạo dở dang. 18
1.8.1 Theo chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (nguyên liệu, vật liệu chính trực tiếp) 18
1.8.2 Ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương. 19
1.8.3 Định mức chi phí . 20
1.9 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm và ứng dụng trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu. 20
1.9.1 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm. 20
1.9.2 Ứng dụng các phương pháp tính giá thành trong các loại hình doanh nghiệp chủ yếu. 25
Chương II 30
Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty THiết bị Vật tư - nông sản thanh trì - hà nội 30
2.1 Đặc điểm chung của Doanh nghiệp. 30
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Doanh nghiệp. 30
2.1.2 Chức năng nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thiết bị vật tư nông sản Thanh Trì - Hà Nội. 30
2.1.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà máy 33
2.1.4 Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị thực tập . . . 33
2.2 Thực tế công tác kế hoạch chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty vật tư thiết bị nông sản Thanh trì - Hà Nội 37
2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm của công ty. 37
2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 38
2.2.3 Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ. 65
2.2.4 Phương pháp tính giá thành sản phẩm. 65
Chương III 67
Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty vật tư thiết bị nông sản thanh trì -hà nội. 67
3.1.1 Ưu điểm. 67
3.1.2 Nhược điểm. 68
3.1 Một số ý kiến đóng góp. 68
Kết luận 70


LỜI NÓI ĐẦU


Sau năm 1954 miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. Đất nước ta bắt tay vào xây dựng kinh tế và khắc phục hậu quả của chiến tranh để lại. Cơ chế kinh tế của chúng ta lúc đó là cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp. Bên cạnh những thuận lợi, chúng ta còn gặp phải một số khó khăn và Đảng ta cũng mắc phải những sai lầm trong việc xác định những chủ trương chính sách lớn, chỉ đạo chiến lược và thực hiện đường lối. Hậu quả sai lầm là cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội đã kéo dài 10 năm. Vì thế, tại các kì đại hội Đảng VI, VII, VIII và gần đây nhất là Đại hội Đảng lần thứ IX đã quyết định đổi mới cơ chế ở nước ta với phương châm: “ nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa ”
Từ khi chuyển đổi cơ chế kinh tế đất nước ta đã có sự phát triển mạnh mẽ về cả chiều rộng lẫn chiều sâu, mở ra nhiều ngành nghề theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Cho nên sự canh tranh tất yếu đã xảy ra. Một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường là giá cả. Điều này có nghĩa là cùng một sản phẩm, chất lượng như nhau, mẫu mã phù hợp với thị hiếu của khách hàng thì sản phẩm nào có giá bán hạ thì sẽ tiêu thụ được nhiều hơn, sự cạnh tranh sẽ lớn hơn. Nhưng giá bán phải dựa vào cơ sở của giá thành sản phẩm để xác định. Bản chất của giá thành sản phẩm là sự chuyển dịch giá trị của các yếu tố chi phí vào những sản phẩm đã hoàn thành. Để thu được lợi nhuận tối đa cho Doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải tiết kiệm được chi phí rồi mới hạ giá thành. Để tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm thì một trong những vấn đề quan trọng là tổ chức tốt công tác kế toán , tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất ra một cách chính xác, kịp thời, đúng chế độ quy định và đúng với việc tăng cường và cải thiện công tác quản lý chi phí sản xuất, giá thành nói riêng và công tác quản lý doanh nghiệp nói chung.
Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm là yếu tố quan trọng tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh, chính sách về giá bán và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Chính do những nguyên nhân trên mà em chọn chuyên đề kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty vật tư thiết bị nông sản Thanh Trì - Hà Nội làm đề tài thực tập của mình.
Vì thời gian thực tập không nhiều, do những hạn chế về điều kiện khách quan và khả năng của bản thân không cho phép nên chắc chắn báo cáo của em còn rất nhiều thiếu sót, em rất mong được sự chỉ bảo, giúp đỡ thêm của các thầy cô giáo và quý công ty nơi em đã có điều kiện được thực tập.
Em xin chân thành cảm ơn.


Học sinh
Lê Thanh Phương


Xem Thêm: Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty vật tư thiết bị nông sản Thanh Trì - Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty vật tư thiết bị nông sản Thanh Trì - Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.