Tổ chức công tác kế toán TSCĐ
LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay cùng với sự phát triển của đất nước, nền kinh tế nước ta cũng không ngừng phát triển và ngày càng mở rộng về mọi mặt trước tình hình đó để đáp ứng được nhu cầu thị trường nền kinh tế nước ta hiện nay đã và đang phát triển theo hướng đa thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước trong các thành phần kinh tế đó thì thành phần kinh tế quốc doanh đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển. Đây là thành phần chủ đạo dẫn dắt thành phần kinh tế khác đi theo đúng quỹ đạo, theo đúng định hướng phát triển của đất nước.
Từ thực tế đó đã cho chúng ta thấy các doanh nghiệp ngày càng đợc hình thành với nhiều hình thức khác nhau. Mỗi doanh nghiệp với những hình thức hoạt động kinh doanh khác nhau, nhng mục tiêu chính của các doanh nghiệp đều là sản xuất kinh doanh làm sao thu được nhiều lợi nhuận càng tốt. Nhưng để tồn tại, phát triển và làm ăn có lãi thì phải đảm bảo cho quá trình sản xuất diễn ra thường xuyên liên tục, đáp ứng được nhu cầu thị trờng, khách hàng. Muốn vậy các doanh nghiệp phải quản lý tốt đầu vào và công tác phục vụ sản xuất, đồng thời phải nâng cao hiệu quả làm việc của máy móc thiết bị. Mặt khác để đạt được điều đó cũng đòi hỏi bộ máy quản lý của các doanh nghiệp cần phải có những hướng đi đúng đắn, thích hợp với điều kiện của doanh nghiệp mình.
Trong bộ máy quản lý nói chung của mỗi doanh nghiệp thì bộ máy kế toán tài vụ đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó. Bởi vì kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính , có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế, gắn tiền với hoạt động kinh tế tài chính đảm nhiệm hệ thống tổ chức thông tin có ích cho các quyết định kinh tế. Ngoài ra kế toán còn cung cấp các thông tin kinh tế tài chính thực hiện có giá trị pháp lý và có độ tin cậy cao giúp doanh nghiệp và các đối tợng liên quan đánh giá tính đúng đẵn tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên cơ sở đó ra những quyết định kinh tế phù hợp.
Để trang bị và củng cố một cách toàn diện cho học sinh những kiến thức đã được học và thực tập cùng với phương châm “ Học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tế ” cho nên sau khi đã kết thúc khoá học lý thuyết tại trường chúng em đã được nhà trường bố trí cho đi thực tập nhằm giúp cho chúng em nắm được những công việc chủ yếu của người kế toán trong doanh nghiệp và để từ đó trang bị cho chúng em một lượng vốn kiến thức vững vàng hơn để khi ra trường có thể phục vụ cho bản thân và giúp ích cho xã hội.
Được sự giới thiệu của nhà trường em đã về thực tập tại doanh nghiệp dịch vụ Phương Khương. Sau thời gian đi thực tế cùng với kiến thức đã được học và được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của Ban lãnh đạo doanh nghiệp đã cho em thấy rằng tài sản cố định đóng một vai trò rất quan trọng trong sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp . Bởi vì là một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hoạt động trong nền kinh tế thị trường để bắt kịp dòng chảy thời mở cửa các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải mạnh dạn chuyển đổi và đầu trang thiết bị máy móc nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Do đó việc đầu tư và quản lý tài sản cố định là một công tác vô cùng quan trọng trong công tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp . Việc hạch toán chính xác, chặt chẽ tài sản cố định sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều chi phí không cần thiết đồng thời tận dụng được tối đa hiệu xuất của tài sản cố định cho sản xuất.
Qua nghiên cứu thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp dịch vụ Phương Khương và thấy được tầm quan trọng của tài sản cố định em đã quyết định chọn đề tài “ Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định” để nghiên cứu viết báo cáo thực tập tốt nghiệp. Để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu, ngoài phần mở đầu và phần kết luận báo cáo gồm 3 phần:
Phần I: Cơ sở lý luận chung về tổ chức kế toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp .
Phần II: Công tác kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp Phương Khương Hoà Bình.
Phần III: Nhận xét và đánh giá về công tác kế toán tài sản cố định tại doanh nghiệp Phương Khương Hoà Bình và kết luận.


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán TSCĐ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán TSCĐ sẽ giúp ích cho bạn.