Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Corporate Easions of Responsibility Regarding Global Sweatshops (Easions Công ty Trách Nhiệm Về Sweatshops toàn cầu)

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Corporate Easions of Responsibility Regarding Global Sweatshops (Easions Công ty Trách Nhiệm Về Sweatshops toàn cầu)

  Table of Contents
  Introduction Page 1
  Chapter 1: Background
  A) Industrial Revolution Page 2
  B) Nike, The Gap, Disney Page 11
  Chapter 2: Theoretical Background
  A) Karl Marx Page 19
  B) C. Wright Mills Page 25
  Chapter 3: Methodology
  A) Selection of Data Page 26
  B) Definitions of Key Concepts Page 27
  Chapter 4: Analysis Page 28
  Conclusion Page 43
  =============================
  INTRODUCTION
  Sweatshops have become an undeniable reality in today’s global economy. Sweatshop labor is responsible for the shoes we wear, the clothes we wear and many other products, on which we rely everyday. Without a doubt, many people everyday face the harsh reality that their lives are held cheap in the eyes of the corporate capitalist.
  Therefore, as corporations continue to search for the cheapest labor around the world, the presence of sweatshops continues to expand. The term “Race to the Bottom,” coined by Jeremy Brecher and Tim Costello, refers to the practices of large corporations transcending national boundaries in pursuit of the nation which will provide workers at
  the lowest rate with fewest restrictions on work conditions, wages and the environmental impact. As this trend continues, workers around the globe are being exploited in large numbers as corporations search for new places to maximize their profits and minimize expenditures.
  Although many people feel that sweatshop labor and practices are exploitative, many of the corporations socially construct explanations to account for the reason why their goods are manufactured in Third World sweatshops. It is important for this type of study to be conducted to examine how corporations rationalize their behavior. The purpose of this study is to focus on a few companies to find out their responses to the questions and concerns people have posed regarding their manufacturing practices. I will limit the research to the garment and shoe industries.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mục lục
  Giới thiệu Trang 1
  Chương 1: Bối cảnh
  A) Cách mạng công nghiệp Page 2
  B) Nike, The Gap, Disney Page 11
  Chương 2: Bối cảnh lý thuyết
  A) Karl Marx Page 19
  B) C. Wright Mills Page 25
  Chương 3: Phương pháp luận
  A) Lựa chọn các dữ liệu Page 26
  B) Định nghĩa của khái niệm chính 27
  Chương 4: Phân tích Page 28
  Kết luận Trang 43
  =============================
  GIỚI THIỆU
  Sweatshops đã trở thành một thực tế không thể phủ nhận trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay. Bóc lột lao động chịu trách nhiệm cho những đôi giày mà chúng ta mặc, quần áo chúng ta mặc và các sản phẩm khác, mà trên đó chúng ta phụ thuộc hàng ngày. Nếu không có một nghi ngờ, nhiều người hàng ngày phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt mà cuộc sống của họ được tổ chức giá rẻ trong mắt của các nhà tư bản công ty.
  Vì vậy, như các công ty tiếp tục tìm kiếm lao động rẻ nhất trên toàn thế giới, sự hiện diện của sweatshops tiếp tục mở rộng. "Race hại", thuật ngữ được đặt ra bởi Jeremy Brecher và Tim Costello, đề cập đến các thực hành của các tập đoàn lớn vượt qua biên giới quốc gia trong việc theo đuổi của quốc gia sẽ cung cấp cho công nhân tại
  tỷ lệ thấp nhất với ít nhất hạn chế về điều kiện làm việc, tiền lương và tác động môi trường. Khi xu hướng này tiếp tục, công nhân trên toàn thế giới đang được khai thác với số lượng lớn như các công ty tìm kiếm địa điểm mới để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu chi phí.
  Mặc dù nhiều người cảm thấy rằng bóc lột lao động và thực hành bóc lột, nhiều người trong số các tập đoàn xã hội xây dựng giải thích vào tài khoản cho lý do tại sao hàng hóa của họ được sản xuất trong sweatshops thế giới thứ ba. Điều quan trọng là loại hình nghiên cứu được tiến hành để kiểm tra làm thế nào các công ty hợp lý hoá hành vi của họ. Mục đích của nghiên cứu này là để tập trung vào một vài công ty để tìm hiểu phản ứng của họ cho các câu hỏi và mối quan tâm người đã đặt ra liên quan đến thực hành sản xuất của họ. Tôi sẽ giới hạn nghiên cứu các ngành công nghiệp may mặc và giày.

  Xem Thêm: Corporate Easions of Responsibility Regarding Global Sweatshops (Easions Công ty Trách Nhiệm Về Sweatshops toàn cầu)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Corporate Easions of Responsibility Regarding Global Sweatshops (Easions Công ty Trách Nhiệm Về Sweatshops toàn cầu) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status