Hạch toán kế toán CPSX & tính GTSP xây lắp tại Cty Xây dựng Thanh Niên Hà Nội
Lời mở đầu
Hiện nay, nước ta đang trong nền kinh tế thị trường mở cửa, với nhiều thành phần kinh tế, có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với sự thay đổi đó, xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất độc lập giữ vị trí quan trọng, nó có nhiệm vụ tái sản xuất tài sản cố định, sử dụng lượng vốn tích luỹ rất lớn của xã hội, đóng góp đáng kể vào GDP (từ 6% đến 12%) là điều kiện thu hút vốn nước ngoài trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá.
Trong xu thế phát triển chung, đặc biệt trong cơ chế thị trường, lĩnh vực đầu tư xây lắp có tốc độ phát triển nhanh chưa từng có của nước ta. Điều đó có nghĩa là vốn đầu tư xây dựng cơ bản cũng tăng lên. Vấn đề đặt ra là làm sao quản lý vốn có hiệu quả, khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát vốn trong điều kiện sản xuất xây dựng cơ bản phải trải qua nhiều khâu ( thiết kế, lập dự án, thi công, nghiệm thu ) địa bàn sản xuất luôn thay đổi thời gian kéo dài có khi lên tới vài năm.
Chính vì thế, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một phần kế toán trọng yếu không thể thiếu đối với ngành xây dựng cơ bản. Với nhà nước, hạch toán và tính chi phí giá thành xây lắp trong các doanh nghiệp xây dựng là cơ sở để Nhà nước quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản và thu thuế
Với các doanh nghiệp muốn phát triển kinh doanh bền vững lâu dài, ổn định phải tuân theo qui tắc thị trường. Do đó phải tìm cách giảm và bỏ những chi phí không cần thiết để thu được lợi nhuận cao nhất. Muốn vậy chỉ có hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chính xác, đầy đủ các yếu tố giá trị đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh thì mới cung cấp được các thông tin kế toán chính xác cho quản lý chi phí . Đặc biệt là sau khi Bộ Tài Chính ban hành chế độ kế toán mới áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp , có nhiều thay đổi. Việc phải hoàn thiện thống nhất phương thức hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đã trở thành một nhiệm vụ cấp bách .
Xuất phát từ tình hình thực tiễn đó, trong thời gian nghiên cứu tìm hiểu thực tế tại Công ty xây dựng Thanh Niên Hà Nội, đồng thời với sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo, các cô chú trong phòng Kế toán - tài vụ của Công ty em đã chọn đề tài nghiên cứu: “ Hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng Thanh Niên Hà Nội ”.

*. Kết cấu của báo cáo:
Ngoài Lời mở đầu và phần kết luận báo cáo gồm các nội dung:
Chương 1: Lý luận chung về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây dựng.
Chương 2: Thực trạng về hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng Thanh Niên Hà Nội .
Chương 3: Một vài ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng Thanh Niên Hà Nội.


************************************************** ***********
CHƯƠNG 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG
I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÀNH XÂY DỰNG – YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ, HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TÁC XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG.
1.1.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh ngành xây dựng.
Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất độc lập quan trọng mang tính chất công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế kỹ thuật đặc trưng được thể hiện rất rõ sản phẩm xây lắp và quá trình sáng tạo ra sản phẩm của nghành.
Sản phẩm xây dựng là các công trình, vật kiến trúc có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc, thời gian sử dụng lâu daì, có giá trị lớn. Nó mang tính chất cố định, nơi sản xuất ra sản phẩm đồng thời là nơi sau này khi sản phẩm hoàn thành được đưa vào sử dụng và phát huy tác dụng, các điều kiệm sản xuất phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm.
Sản phẩm xây dựng mang tính tổng hợp về nhiều mặt : kinh tế, chính trị, kỹ thuật, nghệ thuật nó rất đa dạng phong phú nhưng lại mang tính độc lập, mỗi công trình được xây dựng theo một thiết kế, một kỹ thuật có giá trị dự toán riêng và tại một địa điểm nhất định, giá thoả thuận với chủ đầu tư trước, do đó tính chất hàng hoá của sản phẩm thể hiện không rõ. Những đặc điểm này có tác động lớn tới quá trình sản xuất của ngành xây dựng.
Quá trình từ khởi công cho đến khi công trình hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng thường là dài, nó phụ thuộc vào qui mô, tính chất phức tạp và kỹ thuật của từng công trình. Quá trình thi công này được chia thàmh nhiều giai đoạn: chuẩn bị điều kiện thi công, thi công, nghiệm thu bàn giao
Mỗi giai đoạn thi công lại bao gồm nhiều ông việc khác nhau, mà các công việc chủ yếu là ngoài trời nên chịu ảnh hưởng rất lớn của thời tiết, thiên nhiên mưa nắng, bão lũ Do đó quá trình thi công không ổn định, nó luôn biến động theo địa điểm xây dựng, giai đoạn xây dựng. Các công trình đều được thi công theo đơn đặt hàng cụ thể, phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng, thiết kế kỹ thuật cho từng đơn đặt hàng đó. Khi thực hiện các hợp đồng đó, đơn đặt hàng của khách hàng thì đơn vị xây lắp phải thi công và bàn giao đúng tiến độ, đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng mỹ thuật, kỹ thuật công trình.
Do địa bàn sản xuất sản phẩm của ngành xây dựng đặc biệt nên nơi sản xuất ra sản phẩm xây lắp cũng chính là nơi tiêu dùng sản phẩm.

1.2.Yêu cầu của công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá
thành công tác xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng.
Do đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản và sản phẩm xây dựng như vậy, nên việc quản lý về đầu tư và xây dựng là một quá trình khó khăn phức tạp. Để quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn có đầu tư . Nhà nước đã ban hành những qui chế quản lý phù hợp.
Yêu cầu quản lý đầu tư và xây dựng là:
+. Công tác quản lý đầu tư và xây dựng phải đảm bảo tạo ra những sản phẩm và dịch vụ được xã hội và thị trường chấp nhận về giá cả, chất lượng và đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ.
+. Để hạn chế thất thoát trong xây dựng cơ bản, Nhà nước quản lý giá xây dựng thông qua việc ban hành các chế độ chính sách về giá cả, các nguyên tắc phương pháp lập dự toán, các căn cứ (định mức kinh tế xây dựng, đơn giá xây dựng) để xác định tổng mức vốn đầ tư, tổng dự toán công trình và dự toán cho từng hạng mục công trình.
+. Giá dự toán là giá trúng thầu và các điều kện ghi trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và các công ty xây dựng, giá trúng thầu không được vượt quá tổng dự toán được duyệt.
Đối với các xí nghiệp xây dựng, để đảm bảo đúng thi công đúng tiến bộ, đúng thiết kế mỹ thuật, đảm bảo chất lượng các công trình với chi phí hợp lý thì bản thân các công ty phải có biện pháp tổ chức quản lý sản xuất, quản lý chi phí sản xuất chặt chẽ hợp lý có hiệu quả.
Hiện nay trong lĩnh vực cơ bản chủ yếu áp dụng phương pháp đấu thầu xây dựng, vì vậy để trúng thầu công ty phải xây dựng được giá thầu hợp lý cho công trình dựa trên cơ sở các định mức, đơn giá xây dựng cơ bản do Nhà nước ban hành sản xuất kinh doanh có lãi. Hạ giá thành sản phẩm tạo điều kiện cho các đơn vị xây dựng có thể giảm bớt được vốn lưu động vào sản xuất hoặc có thể mở rộng thêm sản xuất sản phẩm phụ. Để thực hiện mục tiêu tiết kịêm chi phí sản xuất hạ giá thành thì đơn vị xây lắp phải sử dụng nhiều biện pháp khác nhau. Một trong những biện pháp quan trọng và không thể thiếu được phải kể đến biện pháp quản lý của công cụ kế toán .
Nhiệm vụ chủ yếu đặt ra cho công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công tác xây lắp là: Xác định hợp lý đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành phù hợp điều kiện thực tế của công ty thoả mãn yêu cầu quản lý đặt ra, vận dụng các phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành khoa học và hợp lý đảm bảo tính đúng đủ chi phí sản xuất cho công trình xây dựng cơ bản hoàn thành, để từ đó có thể cung cấp một cách kịp thời, chính xác, đầy đủ số liệu cần thiết cho công tác quản lý chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm và tính toán hiệu quả.

II. SỰ CẦN THIẾT CỦA CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG XÂY LẮP.
Việc phân tích, đánh giá đúng đắn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ có thể dựa trên giá thành sản phẩm chính xác. Song tính chính xác giá thành sản phẩm lại chịu ảnh hưởng của kết quả tông hợp chi phí xây lắp. Do vậy tổ chức tốt công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp để đảm bảo xác định đúng nội dung và chi phí cấu thành trong giá thành, lượng giá trị, yếu tố chi phí đã dịch chuyển vào sản phẩm hoàn thành là rất quan trọng trong nền kinh tế thị trường. Để thực hiện tốt công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính được giá thành sản phẩm xây lắp, kế toán cần phải đáp ứng được các nhiệm vụ cơ bản sau:
- Xác định đúng đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh, tổ chức của đơn vị.
- Tổ chức kế toán chi phí xây lắp theo đối tượng và phương pháp đã xác định trên sổ sách kế toán .
-Thực hiện tính giá thành sản phẩm xây lắp kịp thời chính xác.
III. LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG.

3.1. Khái niệm chi phí kinh doanh xây lắp và phân loại chi phí
3.1.1. Khái niệm chi phí kinh doanh xây lắp.
Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng là một quá trình biến đổi một cách hợp lý, có ý thức, có mục đích các yếu tố đầu vào sản xuất tạo thành các công trình nhất định.
Các yếu tố về tư liệu sản xuất, đối tượng lao động (biểu hiện cụ thể các hao phí về lao động sống ) qua quá trình biến đổi sẽ trở thành các sản phẩm xây lắp nhất định.Xem Thêm: Hạch toán kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Xây dựng Thanh Niên Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Xây dựng Thanh Niên Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.