Tổ chức công tác kế toán tại Cty TNHH Garnet Nam Định
MỤC LỤC

Mở đầu 1
Nội dung 3
Phần I:Những vấn đề chung về hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tại công ty may TNHH Garnet NamĐịnh 3
I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 3
II. Loại hình doanh nghiệp 4
Công ty may TNHH Garnet là công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên và có 100 % vốn nước ngoài. 4
III. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tại công ty. 4
1-Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 4
2-Thị trường mua bán hàng. 5
3-Tình hình kinh tế, tài chính , lao động 5
Tài sản 6
Tổng cộng Tài sản 7
Nguồn Vốn 7
Quy trình công nghệ chế biến như sau: 9
Phần II: Tổ chức công tác kế toán tại công ty 22
I.Tổ chức bộ máy kế toán 22
Sổ kế toán là những tờ sổ lập theo nhiều mẫu quy định, có liên hệ chặt chẽ với nhau dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên cơ sở của số liệu chứng từ kế toán . 22
II.Vận dụng chế độ kế toán hiện hành tại công ty 24
1. Chế độ chứng từ 24
2.Chế độ tài khoản 25
3.Chế độ sổ sách 26
4.Chế độ báo cáo tài chính . 28
III.Hạch toán các phần hành kế toán chủ yếu 29
1.Kế toán TSCĐ 29
2.Kế toán Nguyên vật liệu 42
3.Kế toán tiền lương 48
4.Kế toán Chi phí sản xuất-giá thành sản phẩm 54
IV.Báo cáo kế toán tại công ty 61
Phần III: Nhận xét đánh giá về tổ chức hạch toán ké toán tại công ty 62
I. Những thành tựu đạt được 62
II. Những tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục 64
Kết luận 67Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Garnet Nam Định
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Garnet Nam Định sẽ giúp ích cho bạn.