Xây dựng phân hệ kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP tại Cty TNHH ống thép Hòa Phát
MỤC LỤC
MỤC LỤC 2
LỜI NÓI ĐẦU 4
CHƯƠNG I.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP HÒA PHÁT VÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 6
I.Giới thiệu về công ty TNHH ống thép Hòa Phát 6
II.Giới thiệu đề tài nghiên cứu 7
1.Khái quát đề tài 7
2.Tính cấp thiết của đề tài 7
CHƯƠNG II.CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 9
I.Hệ thống thông tin quản lý 9
1.Hệ thống thông tin quản lý 9
2.Hiệu quả kinh tế của hệ thống thông tin quản lý 11
3.Phương pháp phát triển một hệ thống thông tin quản lý 13
II.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 18
1.Khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 18
2.Phân loại chi phí sản xuất 18
3.Phân loại giá thành 19
4.Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 20
5.Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 26
CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH CHI TIẾT VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 31
I.Phân tích chi tiết 31
1.Vài nét về công tác kế toán nói chung tại công ty 31
2.Tóm tắt quy trình sản xuất và đối tượng tính giá thành 32
3.Hiện trạng việc tính giá thành 33
4.Sơ đồ luồng thông tin của hệ thống hiện tại 40
5.Sơ đồ luồng dữ liệu của hệ thống hiện tại 49
6.Vấn đề của hệ thống tính giá thành hiện tại 51
II.Thiết kế logic 53
1.Sơ đồ luồng dữ liệu mới 53
2.Sơ đồ luồng thông tin mới 55
3.Thiết kế cơ sở dữ liệu logic 57
III.Thiết kế vật lý ngoài 60
1.Các màn hình nhập số liệu 60
2.Trình tự các thao tác tính giá thành 65
IV.Thiết kế vật lý trong 67
1.Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý trong 67
2.Sơ đồ cấu trúc dữ liệu của cơ sở dữ liệu vật lý trong 67
3.Cấu trúc các tệp 69
4.Tích hợp vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin kế toán hiện tại 71
5.Sơ đồ phân rã chương trình 73
6.Các thuật toán chính của chương trình 75
KẾT LUẬN 79
PHỤ LỤC 80
TÀI LIỆU THAM KHẢO 110Xem Thêm: Xây dựng phân hệ kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH ống thép Hòa Phát
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng phân hệ kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH ống thép Hòa Phát sẽ giúp ích cho bạn.