Kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP tại Cty cổ phần Giầy Hà Nội
Mục lục
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
I. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
1. Chi phí sản xuất
1.1. Khái niệm chi phí sản xuất
1.2. Phân loại chi phí sản xuất
2.Giá thành sản phẩm.
2.1.Khái niệm về giá thành sản phẩm:
2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm:
II. Nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đánh giá
sản phẩm làm dở cuối kỳ.
1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất
1.1 Khái niệm đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuât
1.2 Cơ sở để xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí
1.3.Phương pháp kế toán tập hợp chi phí trong các doanh nghiệp thực hiện
kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
1.4. Kê toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện kế
toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.
2.1 Đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc
chi phí nguyên vật liệu chính.
2.2 Đánh giá sản phẩm làm dở theo sản lượng hoàn thành tương đương
2.3. Đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí sản xuất định mức.
III. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản xuất tại các doanh nghiệp sản xuất.
1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm:
2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm:
2.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn.
2.2.Phương pháp giá thành phân bước:
2.3 Phương pháp loại trừ chi phí sản xuất phụ:
2.4 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng:
2.4 Phương pháp tính giá thành theo hệ số
2.5 Phương pháp tính giá thành theo phương pháp tỉ lệ
2.6 Phương pháp tính giá thành theo định:
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY HÀNỘI
I. Đặc điểm tình hình chung của công ty Cổ Phần giầy hà nội.
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty:
2. Một số chỉ tiêu kinh tế công ty đạt được trong những năm gần đây.
3.Nhiệm vụ của công ty:
4.Bộ máy tổ chức sản xuất của công ty:
4.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty:
4.2.Tổ chức bộ máy kế toán của công ty:
4.3.Đặc điểm công tác kế toán của công ty:
II.Thực trạng công tác kế toán và tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần giầy Hà Nội.
1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty:
2. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất
2.1.Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:
2.2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.
2.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung:
2.4. Tập hợp chi phí toàn doanh nghiệp .
2.5. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ:
2.6. Tính giá thành thành phẩm.
Chương 3: Đánh giá chung và 1 số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần giầy Hà Nội.
I.Đánh giá chung về công tác kế toán tập hợp ch phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cp Giầy Hà Nội:
1. Những ưu điểm:
1.1. Về bộ máy kế toán của DN
1.2.Về hình thức tính lương:
1.3.Về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:
2.Những mặt còn tồn tại:
2.1.Về việc áp dụng vi tính trong công tác kế toán :
2.2.Về các khoản trích theo lương:
2.3.Phương pháp kế toán chi phí nguyên vật liệu nhận gia công
2.4. Về việc tính giá thành sản phẩm:
II.Một số ý kiến đề xuất góp phần hoàn thiện công tác
kế toán tại công ty Cổ phần giầy Hà Nội.
1. Ý kiến thứ nhất: Việc áp dụng vi tính trong công tác kế toán
2. Ý kiến thứ 2: Về các khoản trích theo lương:
3. Ý kiến thứ 3: Về phương pháp kế toán chi phí nguyên vật liệu nhận gia
côngXem Thêm: Kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Giầy Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.