Tổ chức kế toán CPSX & tính GTSP tại Cty xây dựng công trình giao thông 842
KẾT LUẬN
Có thể thấy tổ chức tốt hạch toán lao động và tiền lương là một biện pháp cần thiết giúp cho công tác quản lý lao động và tiền lương của doanh nghiệp đi vào nề nếp, thúc đẩy người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động, tăng năng suất và hiệu suất công tác.
Trong quá trình thực tập tại Công ty Liên doanh VINAPON mặc dù chỉ đi sâu vào vấn đề lao động tiền lương của Công ty nhưng qua đó có thể thấy được vai trò, tác dụng của việc tổ chức hạch toán kinh doanh trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty.
Do điều kiện thời gian tiếp xúc với công việc thực tế không nhiều, kiến thức học ở trường về lao động tiền lương chưa sâu, kinh nghiệm viết đề tài còn ít ỏi nên khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình thực tập viết chuyên đề. Rất mong được thầy cô hướng dẫn bảo thêm.
Qua bài viết này, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Việt Tiến đã hướng dẫn chỉ bảo tận tình cho em trong quá trình viết chuyên đề.
Em cũng xin cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty Liên doanh VINAPON và bộ phận kế toán Công ty đã nhiệt tình giúp đỡ và cung cấp số liệu cho bài viết này.
Hà Nội, ngày tháng năm2002
Sinh viên
Trần Trung Sơn
MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 2
1.1. Những đặc điểm cơ bản của ngành du lịch 2
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh du lịch 2
1.1.2. Đặc điểm về sản phẩm du lịch 3
1.2. Khái niệm, vai trò, đặc điểm của tiền lương 4
1.2.1. Khái niệm 4
1.2.2. Các hình thức trả tiền lương 6
1.2.3. Vai trò của tiền lương 12
1.3. Lý luận chung về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn 13
1.3.1. Bảo hiểm xã hội 13
1.3.2. Bảo hiểm y tế 16
1.4. Nhiệm vụ hạch toán tiền lương và BHXH, BHYT, KPCĐ 18
1.5. Chứng từ ban đầu để hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ 18
1.6. Hạch toán tổng hợp về tiền lương 21
1.7. Hạch toán tổng hợp về BHXH, BHYT, KPCĐ 24
1.8. Hình thức tổ chức sổ tiền lương 29

PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY VINAPON 30
2.1. Đặc điểm chung của Công ty VINAPON 30
2.1.1. Sự hình thành và phát triển của Công ty Liên doanh VINAPON 30
2.1.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của Công ty VINAPON 31
2.1.3. Tổ chức công tác kế toán của Công ty VINAPON 32
2.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Liên doanh VINAPON 39
2.2.1. Đặc điểm vê lao động tiền lương 39
2.2.2. Quy chế trả lương 40
2.2.3. Các khoản trích theo lương 40
2.2.4. Hạch toán chi phí nhân công tại Công ty VINAPON 41

PHẦN 3: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TÍNH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY VINAPON 55
3.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán tiền lương và bảo hiểm tại Công ty VINAPON 55
3.2. Một sóo ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương ở Công ty VINAPON 56
KẾT LUẬNXem Thêm: Tổ chức kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng công trình giao thông 842
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng công trình giao thông 842 sẽ giúp ích cho bạn.