Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP ô tô TMT

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 4
Chương 1. LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH 6
1.1. Khái quát chung về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 6
1.1.1. Một số khái niệm liên quan tới tiêu thụ thành phẩm và kết quả hoạt động tiêu thụ 6
1.1.2. Các phương pháp thức tiêu thụ thành phẩm . 8
1.1.3 Ý nghĩa và yêu cầu quản lý công tác tiêu thụ thành phẩm 10
1.1.4 Các phương thức thanh toán 11
1.2.Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh 12
1.2.1. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm 12
1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán 20
1.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 22
1.3.1. Kế toán chi phí bán hàng 23
1.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 24
1.4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp sản xuất 26
1.5. Tổ chức hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết qủa kinh doanh theo các hình thức sổ kế toán . 27
1.4.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 27
1.4.2. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái . 29
1.4.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 30
1.4.4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký - Chứng từ 31
1.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính 32
Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT 34
I. Giới thiệu khái quát về công ty Cổ phần Ô tô TM 34
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Ô tô TMT 34
1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 35
1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty cổ phần Ô tô TMT . 37
1.3.1 . Đặc điểm của bộ máy tổ chức công ty . 37
1.3.2 .Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 39
1.4. Tổ chức bộ máy kế toán 43
1.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 43
1.4.2 Tổ chức công tác kế toán của công ty . 46
II. Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Ô tô TMT 50
2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh và tiêu thụ thành phẩm tại công ty Cổ phần Ô tô TMT 50
2.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh . 50
2.1.2. Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm tại công ty Cổ phần Ô tô TMT 51
2.1.2.1. Thị trường tiêu thụ . 51
2.1.2.2. Đối thủ cạnh tranh . 53
2.1.2.3. Phương thức thanh toán . 54
2.1.2.4 Phương thức tiêu thụ . 55
2.2 Hạch toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần Ô tô TMT 56
2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán . 56
2.2.1.1. Kế toán thành phẩm . 56
2.2.1.2.Hạch toán giá vốn hàng bán 65
2.2.2. Kế toán phải thu khách hàng 66
2.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng 70
2.3. Hạch toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Ô tô TMT 76
2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng tại công ty cổ phần Ô tô TMT . 76
2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 81
2.3.3 Chi phí tài chính 84
2.3.4 Doanh thu hoạt động tài chính 86
2.3.5. Chi phí khác và doanh thu khác 88
2.3.6. Xác định kết quả kinh doanh . 88
Chương 3: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT 92
3.1 Đánh giá thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Ô tô TMT 92
3.1.1 Khái quát về tình hình tiêu thụ hàng hóa . 92
3.1.2 Đánh giá về công tác kế toán tại công ty Cổ phần ô tô TMT . 95
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại công ty ô tô TMT . 99
3.2.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần ô tô TMT 99
3.2.2. Hướng hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh. 100
3.2.3. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện 107
KẾT LUẬN 110

LỜI MỞ ĐẦUTrước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế toàn cầu, mức độ cạnh tranh về hàng hóa, dịch vụ giữa các doanh nghiệp Việt trên thị trường trong nước và quốc tế ngày càng khốc liệt liệt hơn, nhất là khi Việt Nam đã gia nhập Tổ chức thương mại thế giới ( WTO), điều này mang lại cho các DN Việt Nam nhiều cơ hội vô cùng lớn nhưng đồng thời cũng tạo ra nhiều thử thách hơn. Chính vì vậy mà mỗi DN không những phải tự lực vươn lên trong quá trình sản xuất kinh doanh mà còn phải biết phát huy tối đa tiểm năng của mình để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhấtBên cạnh các phương thức xúc tiến thương mại để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ với mục đích cuối cùng là đem lại lợi nhuận cao, các DN còn phải biết nắm bắt những thông tin, số liệu cần thiết, chính xác bộ phận kế toán để kịp thời đáp ứng các yêu cầu của nhà quản lý, công khai tài chính để thu hút nhà đầu tư, tham gia vào các thị trường tài chính.

Là một doanh nghiệp vừa mới cổ phần hóa được hơn một năm, công ty Cổ phần ô tô TMT đã gặt hái được khá nhiều thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước khẳng định được vị thế của mình so với các DN khác trong nghành. Vì vậy để đảm bảo được vị thế của mình trong tương lai ngày càng vững mạnh thì việc đẩy mạnh công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm cũng như xác định đúng kết quả kinh doanh là vấn đề có ý nghĩa rất thiết thực. Điều đó sẽ giúp nhà quản lý đưa ra những phương thức tiêu thụ thành phẩm hữu hiệu, bảo toàn vốn, đẩy nhanh vòng quay vốn, đem đến cho doanh nghiệp kết quả cao nhất.
Được sự đồng ý của Giám đốc công ty em đã thực tập tại phòng tài chính kế toán của công ty Cổ phần ô tô TMT theo đúng kế hoạch thực tập của trường . Trong thời gian thực tập tại công ty em đã nghiên cứu, thực hành và được sự tận tình giúp đỡ của cô PGS- TS Nguyễn Thị Lời cùng các anh chị trong phòng tài chính kế toán giúp em hoàn thành đề tài: “Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần ô tô TMT”.
Chuyên đề ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 3 nội dung chính sau:
Chương 1: Lý luận về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
Phần II. Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Ô tô TMT.
Phần III : Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Ô tô TMT
Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP ô tô TMT
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP ô tô TMT sẽ giúp ích cho bạn.