Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP công nghiệp tàu thuỷ Hoàng Anh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP công nghiệp tàu thuỷ Hoàng Anh


  Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP công nghiệp tàu thuỷ Hoàng Anh

  Mục lục lời mở đầu


  Chương I : Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp xây lắp


  A. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp


  1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp


  2. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp


  2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế


  2.2. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp theo mục đích, công dụng của chi phí.


  2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất vào các đối tượng chịu chi phí


  3. Giá thành sản phẩm, các loại giá thành sản phẩm xây lắp


  3.1. Giá thành sản phẩm xây lắp


  3.2. Các loại giá thành sản phẩm


  4. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm


  B. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp


  1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp


  2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp


  3. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp


  3.1. Tài khoản sử dụng


  3.2. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


  3.3. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp


  3.4. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công


  3.5. Kế toán tập hợp chi phísản xuất chung


  3.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp


  4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ


  4.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí dự toán


  4.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo tỷ lệ sản phẩm hoàn thành tương đương.


  4.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo giá trị dự toán


  C. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp


  1. Đối tượng tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp


  2. Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp


  3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm


  3.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn (phương pháp trực tiếp )


  3.2. Phương pháp tính theo đơn đặt hàng


  3.3. Phương pháp tổng cộng chi phí


  Chương II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần công nghiệp tàu thuỷ hoàng anh


  1. tổng quan về tổ chức hoạt động của công ty


  1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty


  1.2. đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh ở công ty


  1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần côgn nghiệp tàu thuỷ Hoàng Anh.


  1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần công nghiệp tàu thuỷ Hoàng Anh


  2. qui trình kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần công nghiệp tàu thuỷ hoàng anh


  2.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất tại công ty cổ phần côgn nghiệp tàu thuỷ Hoàng Anh


  2.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp


  2.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.


  2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung.


  2.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp.


  3, Kế toán tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ Phần công nghiệp tàu thuỷ Hoàng Anh


  3.1. Đối tượng tính giá thành


  3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ


  3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần công nghiệp tàu thuỷ Hoàng Anh


  Chương III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần công nghiệp tàu thuỷ Hoàng Anh


  1. Đánh giá thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần công nghiệp tàu thuỷ Hoàng Anh


  1.1. Những ưu điểm


  1.2. Những hạn chế :


  2. Những biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty cổ phần công nghiệp tàu thuỷ Hoàng Anh


  Kết luận


  lời mở đầu

  Trong nền kinh tế thị trường, kế toán được các nhà kinh tế, các nhà quản lý kinh doanh coi như " một ngôn ngữ kinh doanh " như " nghệ thuật " để ghi chép, phân tích, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông qua các báo cáo tài chính giúp cho các doanh nghiệp, các cổ đông, các nhà quản lý thấy rõ thực chất quá trình sản xuất kinh doanh bằng những số liệu cụ thể, chính xác, khách quan, khoa học.


  Với điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp luôn trong tình trạng cạnh tranh gay gắt với các công ty không chỉ trong nước mà cả nước ngoài. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển luôn phải tự xây dựng cho mình một chiến lược và chính sách kinh doanh nhất định về tất cả các lĩnh vực trong đó chính sách về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm luôn là mối quan tâm lớn nhất. Biết được chính xác chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra, tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm là điều cần thiết để tổ chức quản lý tốt việc sản xuất sản phẩm và đề ra các biện pháp kịp thời làm giảm chi phí hạ thấp giá thành sản phẩm để cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trong thị trường tiêu thụ. Tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm làm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp luôn được coi là chìa khoá mở cửa cho sự phát triển và tăng trưởng.


  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, trong những năm gần đây cán bộ lãnh đạo công ty luôn quan tâm đến công tác kế toán nói chung, công tác tập hợp chi phí sản xuất và giá thành nói riêng. Do vậy, công tác chi phí và giá thành sản phẩm tại công ty c? ph?n công nghi?p tàu thu? Hoàng Anh đã và đang được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và chế độ kế toán hiện nay. Tuy nhiên hiện nay công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm vẫn còn một số hạn chế nhất định cần được bổ sung, hoàn thiện.


  Trong thời gian thực tập tại công ty Ho àng Anh ,được sự giúp đỡ của GS.TS Lương Trọng Yêm và cán bộ kế toán trong công ty, em nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Vì vậy, em mạnh dạn đi sâu tìm hiểu và lựa chọn đề tài: "Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần công nghiệp tàu thuỷ Hoàng Anh " và coi đây là chuyên đề thực tập của mình. Chuyên đề của em bao gồm ba chương:


  Chương I: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ Phone công nghiệp tàu thuỷ Hoàng Anh


  ChươngII: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ Phần công nghiệp tàu thuỷ Hoàng Anh


  Chưong III: Một số biện pháp nhăm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần công nghiệp tàu thuỷ Hoàng Anh


  Với thời gian tìm hiểu thực tế và trình độ nhận thức của em còn hạn chế, luận văn tốt nghiệp chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong được sự chỉ bảo và giúp đỡ của các thầy cô giáo và các cô chú, anh chị trong Công ty để bài viết của em được hoàn thiện hơn


  Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP công nghiệp tàu thuỷ Hoàng Anh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP công nghiệp tàu thuỷ Hoàng Anh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status