Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên cộng đồng ở Việt Nam

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên cộng đồng ở Việt Nam

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN CỘNG ĐỒNG 11
  1.1 TRỢ GIÚP XÃ HỘI 11
  1.1.1 Khái niệm 11
  1.1.2 Quan điểm tiếp cận TGXH 13
  1.1.3 Phân loại trợ giúp xã hội 17
  1.1.4 Vai trò trợ giúp xã hội 18
  1.2 CHÍNH SÁCH TGXH THƯỜNG XUYÊN CỘNG ĐỒNG 21
  1.2.1 Bản chất chính sách 21
  1.2.2 Mục tiêu chính sách 21
  1.2.3 Nguyên tắc chính sách 22
  1.2.4 Nhân tố ảnh hưởng chính sách 23
  1.2.5 Đối tượng chính sách 26
  1.2.6 Nội dung chính sách 29
  1.2.7 Công cụ chính sách 31
  1.2.8 Tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá chính sách 36
  1.3 KINH NGHIỆM VỀ CHÍNH SÁCH TGXH Ở MỘT SỐ NƯỚC 43
  1.3.1 Kinh nghiệm ở Pháp 43
  1.3.2 Kinh nghiệm ở Trung Quốc 44
  1.3.3 Kinh nghiệm ở Nhật Bản 47
  1.3.4 Kinh nghiệm ở Nam Phi 50
  1.3.5 Kinh nghiệm ở Malaysia 51
  1.3.6 Khả năng vận dụng kinh nghiệm một số nước vào Việt Nam 53
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN CỘNG ĐỒNG 56
  2.1 GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 56
  2.2 THỰC TRẠNG ĐỐI TƯỢNG BTXH VÀ TGXH THƯỜNG XUYÊN CỘNG ĐỒNG 57
  2.2.1 Quy mô, cơ cấu đối tượng 57
  2.2.2 Thực trạng và nhu cầu TGXH của từng nhóm đối tượng 58
  2.2.3 Kết luận từ thực trạng đối tượng 85
  2.3 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TGXH THƯỜNG XUYÊN CỘNG ĐỒNG 86
  2.3.1 Quan điểm chủ trường về chính sách TGXH thường xuyên cộng đồng 87
  2.3.2 Thực trạng chính sách TGXH thường xuyên cộng đồng 89
  2.4 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HẠN CHẾ CHÍNH SÁCH 96
  2.4.1 Kết quả đạt được của chính sách trong giai đoạn vừa qua 96
  2.4.2 Hạn chế của chinh sách và nguyên nhân 124
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁO HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TGXH THƯỜNG XUYÊN CỘNG ĐỒNG 135
  3.1 BỐI CẢNH ĐẶT RA ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH TGXH THƯỜNG XUYÊN CỘNG ĐỒNG 135
  3.2 ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TRONG GIAI ĐOẠN TỚI 137
  3.2.1 Định hướng về mục tiêu chính sách 137
  3.2.2 Định hướng hoàn thiện chính sách 137
  3.3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH TGXH THƯỜNG XUYÊN CỘNG ĐỒNG 141
  3.3.1 Từng bước mở rộng đối tượng hưởng lợi nhằm bao phủ toàn bộ dân cư khó khăn 141
  3.3.2 Nghiên cứu xây dựng mức chuẩn trợ và hệ số TCXH phù hợp 143
  3.3.3 Đa dạng các hình thức chăm sóc trong đó ưu tiên trợ giúp tại cộng cồng, gia đình 152
  3.3.4 Chuyển đổi cơ chế miễn giảm trong việc thực hiện một số chính sách hiện nay sang cung cấp tiền mặt để đối tượng tự chi trả khi sử dụng dịch vụ 153
  3.3.5 xây dựng khung pháp luật và kế hoạch quốc gia về chính sách TGXH thường xuyên cộng đồng 156
  3.3.7 Nâng cao hiệu quả công cụ giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy tổ chức thực thi chính sách 161
  3.3.8 Nâng cao năng lực hệ thống tổ chức thực hiện chính sách 163
  3.3.9 Một số giải pháp khác 170
  KẾT LUẬN 172
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 175
  PHỤ LỤC 182

  Xem Thêm: Chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên cộng đồng ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên cộng đồng ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status