Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Cty TNHH Hoa Việt
MỤC LỤC
PHẦN 1: 1
TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH HOA VIỆT 1
1.1 LỊCH SỬ HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CễNG TY TNHH HOA VIỆT 1
1.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển 1
1.1.2 Cỏc thành tựu của cụng ty 1
1.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH HOA VIỆT 2
1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH Hoa Việt 2
1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty TNHH Hoa Việt 3
1.2.3. Đặc điểm quy trỡnh cụng nghệ sản xuất sản phẩm của cụng ty TNHH Hoa Việt 5
1.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CTY TNHH HOA VIỆT 6
1.3.1 Mụ hỡnh tổ chức bộ mỏy 6
1.4. TèNH HèNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CễNG TY TNHH HOA VIỆT 10
PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CễNG TY TNHH HOA VIỆT 13
2.1. Tổ chức bộ mỏy kế toỏn tại cụng ty TNHH Hoa Viờt 13
Mụ hỡnh tổ chức : 13
Đứng đầu bộ máy kế toán là kế toán trưởng có trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể là : 13
2.2. Tổ chức hệ thống kế toỏn tại cụng ty TNHH Hoa Việt 14
2.2.1. Cỏc chớnh sỏch kế toỏn chung 14
2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toỏn 15
2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toỏn 17
2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sỏch kế toỏn 18
2.2.5. Tổ chức hệ thống bỏo cỏo kế toỏn 20
2.3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ 20
2.3.1. Tổ chức hạch toỏn tại Cụng ty TNHH Hoa Việt 20
2.3.2. Tổ chức hạch toỏn tại Cụng ty TNHH Hoa Việt 26
PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TèNH HèNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CễNG TY TNHH HOA VIỆT 34
3.1 Đánh giá tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Hoa Việt 34
3.2 Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Hoa Việt 34Xem Thêm: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty TNHH Hoa Việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty TNHH Hoa Việt sẽ giúp ích cho bạn.