Kế toán NVL,CCDC tại Cty Xây dựng công trình Hưng thịnh
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHÀ MÁY GẠCH LÁT HOA VÀ MÁ PHANH ễ Tễ HÀ NỘI
1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Nhà Mỏy
1.2. Một số đặc điểm của Nhà Mỏy.
1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất của Nhà Mỏy.
1.2.2. Đặc điểm qui trỡnh cụng nghệ sản xuất.
1.3. Cơ cấu tổ chứcbộ mỏy quản lý của Nhà Mỏy.
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TèNH HèNH TÀI CHÍNH
TẠI NHÀ MÁY
2.1. Đỏnh giỏ khỏi quỏt tỡnh hỡnh tài chớnh
của Nhà Mỏy.
2.1.1. Đỏnh giỏ sự biến động về tổng tài sản.
2.1.2. Xem xột ba mối quan hệ cõn đối lớn.
2.2. phõn tớch cơ cấu tài sản.
2.3. Phõn tớch cơ cấu nguồn vốn.
2.4. Phõn tớch tỡnh hỡnh và khả năng thanh toỏn
2.4.1. Phõn tớch tỡnh hỡnh thanh toỏn.
2.4.2. Phõn tớch nhu cầu và khả năng thanh toỏn.
2.5. Phân tích hiệu quả hoạt động
sản xuất kinh doanh.
2.5.1. Phõn tớch hệ thống chỉ tiờu tổng quỏt.
2.5.2. Phõn tớch hiệu quả sử dụng vốn.
2.5.2.1. Phõn tớch hiệu quả sử dụng vốn cố định.
2.5.2.2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
2.6. Đỏnh giỏ tổng quỏt về tỡnh hỡnh tài chớnh
của Nhà Mỏy.
2.6.1. Những kết quả đạt được.
2.6.2. Những tồn tại cần giả quyết.
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN
& GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA NHÀ MÁY.
3.1. Phương hướng và mục tiờu phỏt triển.
3.2. Một số gải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của Nhà Máy.
3.2.1. Về phớa Nhà Mỏy.
3.2.2. Một số kiến nghị đối với Nhà Nước.
Kết luận
Tài liệu tham khảoXem Thêm: Kế toán NVL,CCDC tại công ty Xây dựng công trình Hưng thịnh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán NVL,CCDC tại công ty Xây dựng công trình Hưng thịnh sẽ giúp ích cho bạn.