Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn tại ngânhàng NHĐT&PT (BIDV)

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn tại ngânhàng NHĐT&PT (BIDV)


  Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn tại ngânhàng NHĐT&PT (BIDV) - Chi nhánh Bắc Hà Nội

  Lời mở đầu  1.Tính cấp thiết của đề tài

  V?n là m?t y?u t? quan tr?ng d? ti?n hành b?t c? m?t ho?t d?ng s?n xu?t kinh doanh nào, nó du?c coi là “chìa khóa” d?m b?o tang tru?ng và phát tri?n c?a m?i hình thái xã h?i. B?ng vi?c huy d?ng các kho?n ti?n nhàn r?i trong n?n kinh t?, ho?t d?ng tín d?ng c?a các t? ch?c tín d?ng dó giúp ph?n không nh? trong vi?c thu hút lu?ng v?n l?n dáp ?ng nhu c?u vay v?n c?a các doanh nghi?p, th?c hi?n tái d?u tu thúc d?y s? phát tri?n n?n kinh t?. Trong s? các kênh huy d?ng v?n, huy d?ng v?n qua các NHTM có ý nghia h?t s?c quan tr?ng. Công tác huy d?ng v?n không ch? mang ý nghia quy?t d?nh t?i th?ng l?i trong ho?t d?ng kinh doanh c?a b?n thân NH mà còn tác d?ng và chi ph?i s? phát tri?n v? m?t kinh t? xã h?i c?a d?t nu?c núi chung. Bên c?nh nh?ng thành công dó d?t du?c c?a h? th?ng các NHTM v?n còn t?n t?i nhi?u y?u kém dó là ngu?n v?n huy d?ng có th?i gian dài cho d?u tu còn thi?u, b?t c?p trong công tác huy d?ng trong khi ho?t d?ng cho vay d? d?u tu thì t? l? n? quá h?n dang ? m?c báo d?ng, v?n cho vay b? s? d?ng lãng phí Do v?y, d?ng tru?c yêu c?u c?a công cu?c d?i m?i và nh?ng thách th?c c?a th?i d?i, bài toán v? giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn ở các NHTM được coi là vấn đề quan tâm hàng đầu trong huy động vốn của các NHTM. Trong thời gian thực tập tại chi nhánh Bắc Hà Nội – Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam và xuất phát từ thực tiễn trên, em đã chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bắc Hà Nội” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp.

  2. Mục đích của khoá luận

  Trên cơ sở lý luận và xuất phát từ nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác kế toán huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng BIDV_Bắc Hà Nội chuyên đề sẽ đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của công tác kế toán huy động vốn tại chi nhánh.

  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  Chuyên đề sẽ nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động kế toán huy động vốn và thực trạng công tác kế toán huy động vốn tại chi nhánh BIDV_Bắc Hà Nội giai đoạn 2005-2007 từ đó đưa ra các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả huy động vốn thông qua công tác kế toán huy động vốn.

  4. Phương pháp nghiên cứu.

  Chuyên đề có sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau như phưong pháp duy vật biện chứng, phương pháp thống kê, so sánh để đánh giá phân tích các thông tin, số liệu có liên quan đến công tác kế toán huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng BIDV – Bắc Hà Nội

  5. Kết cấu chuyên đề

  Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo khoá luận được chia làm 3 chương

  Chương 1: Những vấn đề cơ bản về Kế toán huy động vốn của NHTM trong nền kinh tế thị trường

  Chương 2: Thực trạng Công tác kế toán hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng BIDV – Bắc Hà Nội

  Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn tại Ngân hàng BIDV – Bắc Hà Nội

  Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Lê Thanh cùng ban lãnh đạo ngân hàng BIDV – Bắc Hà Nội, đặc biệt là các anh chị làm việc tại


  Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn tại ngânhàng NHĐT&PT (BIDV)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kế toán huy động vốn tại ngânhàng NHĐT&PT (BIDV) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status