Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh sản phẩm ống PP-R Vesbo tại Công ty cổ ph

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh sản phẩm ống PP-R Vesbo tại Công ty cổ ph


  BÁO CÁO THỰC TẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI LỚP LCD4KT7
  NỘP NGÀY 6/4/2012 SỐ LIỆU MỚI TOANH @@


  ​LỜI MỞ ĐẦU
  1.Lý do chọn đề tài.
  Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý và điều tiết của nhà nước, cùng với sự phát triển của xã hội và sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp để có chỗ đứng trên thị trường. Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì kinh doanh phải có hiệu quả. Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì kinh doanh phải có hiệu quả. Muốn vậy doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh đúng đắn và đạt được lợi nhuận
  Yếu tố góp phần không nhỏ đến sự sống còn của doanh nghiệp chính là khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá trên thị trường. Bởi vì thông qua tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp mới thu hồi được chi phí bỏ ra, thu được lợi nhuận để tái đầu tư và mở rộng quy mô kinh doanh.
  Thông qua quá trình tiêu thụ sản phẩm, các nhà quản lý doanh nghiệp có thể nắm được chu kỳ sống của sản phẩm, biết được quá trình lưu chuyển hàng hoá, sản phẩm của mình, hiểu rõ hơn nhu cầu thị trường. Từ đó giúp họ có những quyết định sáng suốt hơn và đưa ra được những chiến lược kinh doanh đúng đắn, có lợi.
  Khâu tiêu thụ sản phẩm còn giúp cho việc lưu thông hàng hoá trên thị trường được thuận lợi, tiêu thụ hàng hoá nhằm cung cấp khối lượng sản phẩm, hàng hoá nhất định, đáp ứng thoả mãn nhu cầu tiêu dùng cho xã hội
  Tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá giúp cho các doanh nghiệp thực hiện việc hợp tác làm ăn với nhau có hiệu quả hơn, chủ động được nguồn hàng để thực hiện công việc sản xuất kinh doanh của mình.
  Ngoài ra tiêu thụ sản phẩm cũng là cơ sở tạo điều kiện giúp cho một số cán bộ công nhân viên có việc làm và thu nhập ổn định, đảm bảo chất lượng cuộc sống. Công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh là một trong những lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là vì vậy.
  Ý thức được vai trò và tầm quan trọng của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh, cùng với những kiến thức đã được học tại trường và việc tìm hiểu nghiên cứu thực tế tại Công ty cổ phần Kiện Tam, em đã chọn và nghiên cứu đề tài “Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Kiện Tam” để làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.
  2. Mục đích và phạm vi nghiên cứu.
  2.1. Mục đích nghiên cứu.
  - Tổng hợp, hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung liên quan đến kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh.
  - Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Kiện Tam.
  - Đánh giá những ưu điểm, nhược điểm về công tác kế toán tiêu thụ và xác định KQKD của Công ty.
  - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung và công tác kế toán tiêu thụ và xác định KQKD nói riêng ở Công ty.
  2.2. Phạm vi nghiên cứu.
  - Đề tài được thực hiện tại công ty Cổ Phần Kiện Tam.
  - Thời gian thực tập từ ngày 06/02/2012 đến ngày 06/04/2012.
  - Đề tài đi sâu nghiên cứu về thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Kiện Tam.
  3. Phương pháp nghiên cứu.
  - Phương pháp thu thập thông tin: phải tìm hiểu, nghiên cứu, làm quen với thực tế công việc, chọn thông tin chính xác khoa học sẽ phục vụ tốt đảm bảo yêu cầu và mục đích nghiên cứu.
  - Phương pháp chứng tù kế toán: là phương pháp kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực sự hoàn thành theo thời gian và địa điểm phát sinh của các nghiệp vụ đó vào bảng chứng từ kê toán và sử dụng các chứng tù đó vào bảng chứng từ kế toán, sử dụng các chứng từ đó cho công tác kế toán.
  - Phương pháp thống kê: dựa trên các số liệu đã thống kê để phân tích, so sánh, đối chiếu từ đó nêu lên những ưu nhược điểm trong công tác kinh doanh nhằm tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục cho công ty nói chung và cho công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh nói riêng.
  4. Kết cấu.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận bài khóa luận của em bao gồm 3 chương:
  Chương I: Đặc điểm tình hình chung Công ty cổ phần Kiện Tam.
  Chương II: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh sản phẩm ống PP-R Vesbo tại Công ty cổ phần Kiện Tam.
  Chương III: Phương hướng hoàn thiện hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh sản phẩm ống PP-R Vesbo tại Công ty cổ phần Kiện Tam.
  MỤC LỤC

  MỤC LỤC 1
  LỜI MỞ ĐẦU 5
  I. TÌNH HÌNH CHUNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIỆN TAM 7
  1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Kiện Tam 7
  2. Lĩnh vực kinh doanh. 8
  3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ Phần Kiện Tam 8
  3.1. Sơ đồ tổ chức công ty. 9
  3.2. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban. 9
  4. Kết quả kinh doanh của công ty một số năm gần đây. 10
  II. GIỚI THIỆU BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIỆN TAM 11
  1. Bộ máy kế toán. 11
  1.1. Chức năng và nhiệm vụ của phòng kế toán. 11
  1.1.1. Chức năng. 11
  1.1.2. Nhiệm vụ. 12
  1.2. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán. 12
  1.3. Sơ đồ tổ chức nhân sự phòng kế toán. 12
  2. Hình thức kế toán. 14
  3. Chế độ kế toán. 15
  4. Phương tiện ghi chép kế toán. 15
  III. ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH, TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠCH TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH SẢN PHẨM ỐNG PP-R VESBO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỆN TAM 16
  1. Đặc điểm sản phẩm ống PP-R Vesbo và thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty. 16
  1.1. Sản phẩm ống PP-R Vesbo. 16
  1.1.1. Nguồn gốc xuất xứ. 17
  1.1.2. Tính năng. 17
  1.1.3. Các chứng chỉ được cấp. 17
  1.2. Thị trường tiêu thụ và tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty. 18
  1.2.1. Thị trường tiêu thụ. 18
  1.2.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm Vesbo. 18
  2. Phương thức bán hàng và phương thức thanh toán tại công ty. 18
  2.1. Phương thức bán hàng. 18
  2.2. Phương thức thanh toán. 19
  3. Phương pháp xác định giá vốn của sản phẩm 19
  4. Phương pháp xác định doanh thu và thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp. 19
  CHUƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH SẢN PHẨM ỐNG PP-R VESBO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỆN TAM . 20
  I. KẾ TOÁN DOANH THU VÀ CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU 20
  1. Kế toán doanh thu. 20
  1.1. Các phương thức bán hàng tại công ty Cổ Phần Kiện Tam 20
  1.1.1. Bán đại lý. 20
  1.1.2. Bán dự án. 20
  1.1.3. Bán lẻ (bán nhà dân) 20
  1.2. Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ 21
  v Trình tự luân chuyển Hóa đơn bán hàng và Hóa đơn GTGT. 21
  1.3. Tài khoản sử dụng. 22
  1.4. Sổ sách sử dụng. 23
  1.5. Trình tự hạch toán. 23
  1.5.1. Hạch toán tổng hợp. 23
  1.5.2. Phương pháp hạch toán. 24
  Phụ lục số 01. 28
  2. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu. 29
  2.1. Chiết khấu thương mại 29
  2.1.1. Tài khoản sử dụng. 29
  2.1.2. Hạch toán tổng hợp. 29
  2.1.3. Hạch toán chi tiết 30
  Phụ lục số 02. 31
  2.2. Hàng bán bị trả lại 32
  2.2.1. Tài khoản sử dụng. 32
  2.2.2. Hạch toán tổng hợp. 32
  2.2.3. Hạch toán chi tiết 33
  Phụ lục số 03. 34
  2.3. Giảm giá hàng bán. 35
  2.3.1. Tài khoản sử dụng. 35
  2.3.2. Hạch toán tổng hợp. 35
  2.3.3. Hạch toán chi tiết 35
  Phụ lục số 04 37
  II. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN 38
  1. Phân loại hàng hóa. 38
  2. Tài khoản sử dụng. 39
  2.1. Tài khoản sử dụng. 39
  2.2. Kết cấu tài khoản. 39
  3. Hạch toán tổng hợp. 40
  4. Phương pháp hạch toán chi tiết giá vốn hàng bán. 41
  4.1. Chứng từ sử dụng. 41
  4.2. Trình tự luân chuyển Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho. 41
  4.2.1. Phiếu nhập kho. 41
  4.2.2. Phiếu xuất kho. 42
  4.3. Phương pháp kế toán giá vốn hàng bán. 42
  Phụ lục số 05 46
  III. HẠCH TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG, CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 47
  1. Hạch toán chi phí bán hàng. 47
  1.1. Tài khoản sử dụng. 47
  1.2. Phương pháp phân bổ chi phí bán hàng cho sản phẩm tiêu thụ. 47
  1.3. Chứng từ và sổ sách sử dụng. 48
  1.4. Phương pháp hạch toán. 48
  1.4.1. Hạch toán tổng hợp. 48
  1.4.2. Hạch toán chi tiết 49
  Phụ lục số 06. 51
  2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 52
  2.1. Tài khoản sử dụng. 52
  2.2. Phương pháp phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp cho sản phẩm tiêu thụ. 52
  2.3. Chứng từ và sổ sách sử dụng. 53
  2.4. Phương pháp hạch toán. 53
  2.4.1. Hạch toán tổng hợp. 53
  2.4.2. Hạch toán chi tiết 53
  Phụ lục số 07. 56
  3. Hạch toán xác định kết quả kinh doanh sản phẩm ống PP-R Vesbo. 57
  3.1. Tài khoản sử dụng. 57
  3.2. Chứng từ và sổ sách sử dụng. 57
  3.3. Phương pháp hạch toán. 57
  3.3.1. Hạch toán tổng hợp. 57
  3.3.2. Kế toán chi tiết 58
  PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỆN TAM . 61
  I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỆN TAM 62
  II. NHẬN XÉT CHUNG VỀ HẠCH TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH SẢN PHẨM ỐNG VESBO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỆN TAM 61
  1. Ưu điểm 61
  2. Nhược điểm 62
  II. CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH PHẨM ỐNG VESBO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIỆN TAM 63
  1. Những kiến nghị chung về công tác bán hàng. 63
  1.1. Hoàn thiện công tác kế toán. 63
  1.2. Hoàn thiện công tác bán hàng. 64
  1.3. Xây dựng kế hoạch bán hàng. 64
  1.4 Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các nhân viên. 64
  2. Những kiến nghị về hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh sản phẩm ống Vesbo 64
  2.1. Trang bị thêm phần mềm kế toán. 65
  2.2. Quá trình hạch toán trên phần mềm 65
  2.3. Xây dựng mô hình kế toán quản trị bán hàng. 67
  2.4. Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán, công tác tổ chức kế toán nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kế toán bán hàng. .
  2.5. Đào tạo nâng cao năng lực của kế toán viên. .
  KẾT LUẬN 69
  Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 70
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71
  Xem Thêm: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh sản phẩm ống PP-R Vesbo tại Công ty cổ ph
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh sản phẩm ống PP-R Vesbo tại Công ty cổ ph sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status