Kế toán vật liệu tại Cty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long
LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, khi xã hội ngày càng phát triển, cạnh tranh luôn là yếu tố tất yếu. Để tồn tại và đứng vững trong nền kinh tế thị trường thì mỗi doanh nghiệp phải định ra cho mình một chiến lược kinh doanh có hiệu quả.Bất kỳ một doanh nghiệp thuộc nghành sản xuất nào, mục tiêu hàng đầu cũng là lợi nhuận. Mà để đạt được điều đó thì mục tiêu quan trọng nhất là phải hạ thấp được giá thành sản phẩm. Muốn hạ thấp được giá thành sản phẩm thì doanh nghiệp phải hạ thấp được chi phí , trong đó chi phí nguyên vật liệu là một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu. Đặc biệt trong những ngành xây dựng cơ bản, nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng lớn 60% - 70% giá trị công trình, nó cũng là một bộ phận quan trọng của hàng tồn kho và khó bảo quản nhất. Do đó, việc quản lý, hạch toán chi phí vật liệu vào chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm là cần thiết và là một bộ phận trọng tâm trong nội dung công tác kế toán của doanh nghiệp . Qua việc phân tích tình hình quản lý, sử dụng vật liệu ở doanh nghiệp sẽ thấy được những ưu, khuyết đỉêm của mình từ đó tìm ra được những nguyên nhân và đưa ra được các giả pháp để có thể quản lý và sử dụng vật liệu một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất.
Công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long là một doanh nghiệp xây dựng hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu là thi công các công trình công nghiệp ,dân dụng, giao thông kinh doanh khách sạn và du lịch. Vì vậy công tác kế toán nguyên vật liêu rất được công ty quan tâm, trú trọng nhằm đảm bảo cho việc quản lý nguyên vật liệu một cách chặt chẽ và có hiệu quả. Nhận thức được vấn đề này, ngay từ khi còn học tập tại trường thêm vào đó là những thực tế qua quá trình thực tập tại công ty và đặc biệt được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy Đậu Ngọc Châu và các anh, chị phòng TC-KT của công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long cùng với sự cố gắng của bản thân ,em đã chọn đề tài: “Kế toán vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long “
Đề tài đi sâu nghiên cứu nhằm làm rõ lý luận và tìm hiểu tình hình thực tế về công tác kế toán vật liệu, phân tích tình hình quản lý, sử dụng vật liệu từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long.
Đề tài nghiên cứu ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, báo cáo thực tập và chuyên đề tốt nghiệp gồm 3 phần:
Phần 1: Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng long.
Phần 2: Chuyên đề tốt nghiệp.
Phần 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long

PHẦN 1
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG

1.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 THĂNG LONG.

1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty.
Công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long là doanh nghiệp cổ phần nhà nước trực thuộc Tổng công ty xây dựng Thăng Long.
Tên giao dịch quốc tế : Thăng Long construction joint stock company N2
Trụ sở chính : Đường Phạm Văn Đồng - Từ Liêm - Hà nội.
Quá trình hình thành và phát triển:
Công ty được thành lập ngày 10 tháng 12 năm 1966 với tên gọi Xí nghiệp cơ khí xây lắp Thăng Long, với nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng các công trình phục vụ cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và xây dựng sau hoà bình.
Ngày 27 tháng 03 năm 1993 Xí nghiệp xây lắp Thăng Long được đổi thành Công ty kiến trúc và xây dựng Thăng Long theo quyết định số 497/QĐ/GTVT của Bộ giao thông vận tải ( nay là xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, sản xuất cấu kiện bê tông và vật liệu xây dựng).
Ngày 28 tháng 8 năm 1995 Công ty kiến trúc và xây dựng Thăng Long được đổi tên thành công ty xây dựng kiến trúc Thăng Long và được sát nhập vào Tổng công ty xây dựng Thăng Long theo quyết định số 4003/QĐ/GTVT của Bộ giao thông vận tải. Công ty được mở rộng hơn nghành nghề kinh doanh, ngoài nghành nghề kể trên công ty còn được phép xây dựng các công trình giao thông và kinh doanh khách sạn du lịch.
Ngày 09 tháng 11 năm 1999 theo quyết định số 3113/1999/QĐ/GTVT Công ty đổi tên thành Công ty xây dựng số 2 Thăng Long với nghành nghề kể trên, trong đó nghành nghề kinh doanh chủ yếu là xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng và giao thông.
Với quyết định số 3057/QĐ/GTVT ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Bộ GTVT Công ty xây dựng số 2 đựơc cổ phần hoá. Quá trình cổ phần hoá được tiến hành đến ngày 1 tháng 7 năm 2003 Công ty chính thức hoạt động theo điều lệ tổ chức hoạt động công ty cổ phần, hoạt động theo luật doanh nghiệp , được quốc hội khoá X thông qua ngày 12/6/1999 tại kỳ hợp lần thứ V.
Công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long thuộc sở hữu của các cổ đông có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng . Có điều lệ và tổ chức hoạt động của công ty. Có vốn điều lệ và chịu trách nhiệm tài chính hữu hạn đối với các khoản nợ. Hạch toán kinh tế độc lập và tự chủ về tài chính , tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh.
Vốn điều lệ của công ty : 5.100.000.000 đồng, trong đó :
+ Phần vốn nhà nước chiếm 21% (1070 triệu đồng)
+ Phần vốn của các cổ đông là người lao động trong công ty là 60% ( 3.060 triệu đồng).
+ Phần vốn bán cho các đối tượng ngoài công ty chiếm 19% ( 969 triệu đồng).

1.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Là một đơn vị xây dựng, công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long có những đặc điểm chủ yếu sau:
- Sản phẩm của công ty chủ yếu những công trình giao thông có qui mô lớn, trải dài, địa bàn sản xuất kinh doanh rộng, chịu ảnh hưởng nhiều của thời tiết, thời gian sản xuất dài.
- Phạm vi hoạt động của công ty rộng khắp cả nước, trong những năm gần đây công ty mở rộng thị trường sang Lào. Các công trình này xây dựng cố định, nên vật liệu lao động, máy thi công phải di chuyển theo đại điểm đặt công trình. Hoạt động xây lắp tiến hành ngoài trời chịu ảnh hưởng của điều kiện thiên nhiên ảnh hưởng đến việc quản lý tài sản vật tư, máy móc, dễ bị hư hỏng và ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Do vậy, vấn đề sinh hoạt của công nhân và an ninh cho người lao động cũng như phương tiện máy móc rất được công ty quan tâm.
- Để phù hợp với điều kiện xây dựng và bảo đảm ổn định cho hoạt động ỉan xuất kinh doanh, công ty tổ chức bộ máy quản lý sản xuất theo chuyên môn riêng và chịu sự quản lý tập chung của ban lãnh đạo công ty nên công ty có những đội chuyên làm đường, đội chuyên làm các công trình thuỷ lợi . và khoanh vùng xây dựng cho từng đội để thuận lợi cho việc di chuyển nhân lực và máy móc thi công.
* Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty hiện nay là :
- Xây dựng công trình giao thông trong và ngoài nước ( bao gồm: cầu, đường, sân bay, bến cảng, san lấp mặt bằng .)


Xem Thêm: Kế toán vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán vật liệu tại công ty cổ phần xây dựng số 2 Thăng Long sẽ giúp ích cho bạn.