Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ DU LỊCH Ở VIỆT NAM 5
  1.1 Đô thị du lịch, đặc điểm và vai trò của cơ sở hạ tầng đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của đô thị du lịch 5
  1.1.1 Đô thị và đô thị du lịch 5
  1.1.2 Đặc điểm cơ sở hạ tầng của đô thị du lịch 10
  1.1.3 Vai trò của cơ sở hạ tầng đối với sự phát triển kinh tế- xã hội ở đô thị du lịch 15
  1.2 Những vấn đề cơ bản về hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam 17
  1.2.1 Cơ sở lý thuyết định hướng cho việc hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam 17
  1.2.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam 23
  1.2.3 Nội dung quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam 30
  1.2.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam 37
  1.3 Kinh nghiệm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch của một số quốc gia 44
  1.3.1 Tổng quan về kinh nghiệm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hạ tầng đô thị du lịch của một số quốc gia 44
  1.3.2 Một số bài học cho Việt Nam 53
  CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ DU LỊCH Ở VIỆT NAM 57
  2.1 Qúa trình hình thành các đô thị du lịch ở Việt Nam 57
  2.1.1 Khái quát quá trình đô thị hóa ở Việt Nam 57
  2.1.2 Quá trình phát triển của ngành du lịch và đô thị du lịch 60
  2.2 Tình hình cơ sở hạ tầng các đô thị du lịch 63
  2.3 Tình hình quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam 85
  2.3.1 Tổng quan về tình hình quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tàng đô thị du lịch ở Việt Nam 85
  2.3.2 Đánh giá chung về thực trạng quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam 104
  CHƯƠNG 3 : PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ DU LỊCH Ở VIỆT NAM 119
  3.1 Những căn cức đề xuất phương hướng hoàn thiện quả lý nhà nước đối với cở sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam 119
  3.1.1 Bối cảnh quốc tế, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam 119
  3.1.2 Dự báo, quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch và hệ thống đô thị của Việt Nam 127
  3.1.3 Phương hướng phát triển cơ sở hạ tầng ở các đô thị du lịch Việt Nam 132
  3.2 Phương hướng hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam 141
  3.2.1 Hoàn thiện công tác quy hoạch 141
  3.2.2 Hoàn thiện các chế độ chính sách khuyến khích xây dựng nhanh và khái thác sử dụng có hiệu quả cơ sở hạ tầng đô thị 143
  3.2.3 Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý cơ sở hạ tầng đô thị du lịch và từng bước xây dựng chính quyền đô thị 144
  3.2.4 Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với cơ sở hạ tầng đô thị trong đó có các đô thị du lịch 145
  3.2.5 xây dựng và thực hiện chính sách và luật pháp luật trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị du lịch 146
  3.2.6 xây dựng văn hóa đô thị và văn hóa quản lý đô thị hiện đai 146
  3.3 Các nhóm giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam 147
  3.3.1 Đổi mới, bỏ sung điều chỉnh các công cụ vĩ mô, tạo cơ sở pháp lý nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng các đô thị du lịch 147
  3.3.2 Chuyển đổi hình thức sở hữu đơn nhất của nhà nước đối với cơ sở hạ tầng sang đa dang hóa các hình thức sở hữu, tăng cường xã hội hóa và đa dạng hóa đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị du lịch 154
  3.3.3 Nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch 160
  3.4 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam 170
  3.4.1 Đối với Nhà nước Trung Ương 170
  3.4.2 Đối với chính quyền các đô thị du lịch 172
  KẾT LUẬN 176
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 179

  Xem Thêm: Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với cơ sở hạ tầng đô thị du lịch ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status