Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán xác định chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP xi măng Sài Sơn

LỜI MỞ ĐẦU



Trong những năm gần đây, cùng với sự chuyển biến mạnh mẽ của nền kinh tế quốc dân với sự đa dạng hóa các thành phần kinh tế, các ngành nghề kinh tế đang từng bước đổi mới về phương thức sản xuất và cách thức quản lý cho phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt sự kiện Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào tháng 11-2006 là một bước chuyển biến quan trọng đối với nền kinh tế Viêt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội lớn nhưng cũng không ít thách thức khi ra nhập vảo thị trường lớn. Cạnh tranh ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn, để có thể tồn tại và phát triển vững bền các doanh nghiệp phải tìm cách nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Đây luôn là bài toán mà các doanh nghiệp phải tìm cho mình một phương án phù hợp. Làm thế nào để một doanh nghiệp có thể vừa hạ giá thành sản phẩm mà vẫn đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng sản phẩm? Câu trả lời chính là việc tối ưu hóa các chi phí để sản xuất ra sản phẩm, hạn chế tối đa sự hao phí nguồn lực. Có thể nói công tác kế toán nói chung và công tác kế toán về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đóng vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề về giá thành sản phẩm.

Nằm trong xu hướng chung của nền kinh tế Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn là doanh nghiệp sản xuất xi măng trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng hoàn thiện công tác tổ chức sản xuất của doanh nghiệp mình nhằm giảm chi phí sản xuất mà vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm tạo lợi thế cạch tranh cho doanh nghiệp. Nhận thức được vai trò của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đối với doanh nghiệp sản xuất nên em chọn chuyên đề báo cáo kiến tập là: “Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán xác định chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xi măng Sài Sơn”.
Trong phạm vi báo cáo kiến tập, em xin trình bày những vấn đề cơ bản nhất của công tác kế toán nói chung và công tác kê toán xác định chi phí sản xuất và tính giá thành sản phầm nói riêng của công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn. Báo cáo kiến tập của em gồm các nội dung cơ bản sau:
Chương 1: Tổng quan về công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn.
Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn
Chương 3: Đánh giá thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn.

MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU .1
NỘI DUNG .3
Chương 1: Tổng quan về công ty cổ phần xi măng Sài Sơn
3
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn 3
1.1.1. Những nét khái quát chung về công ty cổ phần xi măng Sài Sơn 3
1.1.2. Đặc điểm ngành nghề sản xuất xi măng của công ty 5
1.1.3. Những thành tựu đạt được của công ty trong những năm gần đây 6
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn 9
1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh và tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xi măng Sài Sơn 12
1.3.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh chính của công ty .12
1.3.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần xi măng Sài Sơn 14
Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần xi măng Sài Sơn .19
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần xi măng Sài Sơn 19
2.2 Đặc điểm vận dụng chính sách kế toán tại công ty cổ phần xi măng Sài Sơn 21
2.2.1 Nguyên tắc kế toán chung 21
2.2.2 Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán tại công ty 26
2.2.3 Tổ chức vận dụng chế độ tài khoản tại công ty .27
2.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán .28
2.2.5 Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo 29
2.3 Đặc điểm tổ chức kế toán các phần hành cụ thể tại công ty cổ phần xi măng Sài Sơn .30
2.3.1 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng Sài Sơn .30
2.3.2 Kế toán tiêu thụ sản phẩm .50
2.3.3 Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ .51
Chương 3: Đánh giá thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần xi măng Sài Sơn .53
3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tại công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn .53
3.1.1. Những ưu điểm .53
3.1.2. Những tồn tại và nguyên nhân 54
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại
công ty cổ phần Xi măng Sài Sơn 55
KẾT LUẬN .58
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO




Xem Thêm: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán xác định chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán xác định chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty sẽ giúp ích cho bạn.