Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty Công trình giao thông 1 HN

Lời nói đầuTrong nền Kinh tế thị trường hiện nay, mục đích cuối cùng của các doanh nghiệp sản xuất là lợi nhuận. Để đạt được mục đích này, mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp là vừa đảm bảo an toàn, vừa đẩy nhanh vòng quay của vốn kinh doanh.

Giá trị nguyên vật liệu, CCDC là biểu hiện của vốn lưu động, là một phần của vốn kinh doanh trong doanh nghiệp. Vì vậy, sử dụng NVL, CCDC tiết kiệm và có hiệu quả cũng chính là một biện pháp bảo toàn và đầy nhanh vòng quay của vốn kinh doanh.

Đối với doanh nghiệp sản xuất chi phí Vật liệu, CCDC chiếm tỷ trọng rất lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất trong giá thành sản phẩm. Để tối đa hoá lợi nhuận, nhất thiết các doanh nghiệp phải làm sao giảm đưược chi phí vật liệu, CCDC một cách hợp lý. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, sự cạnh tranh là vấn đề tất yếu, muốn tồn tại đã khó, muốn tối đa hoá lợi nhuận lại càng khó hơn, điều này buộc các doanh nghiệp bên cạnh việc đảm bảo chất lưượng sản phẩm và sử dụng triệt để, tiết kiệm nguyên vật liệu, CCDC trong sản xuất sản phẩm, từ đó hạ được giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Mặt khác, NVL, CCDC còn là một bộ phận quan trọng của hàng tồn kho. Do vậy, việc tổ chức công tác hạch toán kế toán về NVL, CCDC là một yệu cầu tất yếu của quản lý. Việc hạch toán VL tốt sẽ giúp cho việc đảm bảo việc cung cấp NVL, CCDC một cách kịp thời và đồng bộ cho nhu cầu sản xuất, kiểm tra và giám sát chặt chẽ việc chấp hành các định mức dự trữ và tiêu hao vật liệu, CCDC ngăn chặn việc lãng phí VL, CCDC trong sản xuất, góp phần giảm bớt chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưưu động, hạ giá thành sản phẩm, đem lại lợi nhuận cao hơn cho doanh nghiệp.

Nhận thức đưược vai trò của kế toán, đặc biệt là vai trò của kế toán NVL, CCDC tại công ty công trình giao thông 1 HN. Cùng với sự giúp đỡ tận tình của các cán bộ trong phòng kế toán, đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo, Em đã chọn đề tài “ Tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC ở công ty công trình giao thông 1 HN “ để đi sâu nghiên cứu về kế toán NVL, CCDC trong lý thuyết và cả thực tế ở công ty công trình giao thông 1 HN.

Ngoài phần mở đầu, bài chuyên đề này đưược chia thành ba phần chính:

+ Phần thứ nhất: Những vấn đề về kế toán NVL, CCDC trong doanh nghiệp sản xuất.

+ Phần thứ hai: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán NVL, CCDC ở công ty công trình giao thông 1 HN.

+ Phần thứ ba: Một số nhận xét, kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, CCDC ở công ty công trình giao thông 1 HN.

Mục lục

Lời nói đầu . 1

Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về kế toán NVL 3

I- Khái niệm, đặc điểm vai trò . 3

1- Khái niệm 3

2- Phân loại 4

II- Đánh giá vật liệu CCDC theo giá thực tế . 6

1- Giá thực tế vật liệu 6

2- Giá thực tế vật liệu xuất kho . 7

III- Đánh giá vật liệu CCDC theo giá hạch toán 8

1- Nhiệm vụ . 9

2- Thủ tục quản lý nhập kho . 9

3- Thủ tục nhập xuất kho NVL . 10

4- Các phương pháp kế toán chi tiết 17

5- Kế toán tổng hợp 21

Phần thứ hai: Tình hình thực tế công tác kế toán 26

I- Đặc điểm tình hình chung . 26

1- Vài nét về sự hình thành . 27

2- Hệ thống sổ kế toán NVL 28

3- Đặc điểm tổ chức sản xuất . 29

II- Thực trạng công tác kế toán 38

1- Đặc điểm vật liệu công cụ dụng cụ . 38

2- Đánh giá vật liệu 40

3- Kế toán chi tiết NVL 42

4- Kế toán tổng hợp NV . 48

Phần thứ ba: Một số ý kiến nhận xét 63

I- Những nhận xét chung . 63

II- Một số kiến nghị và giải pháp 64

Kết luận 70


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty Công trình giao thông 1 HN
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở Công ty Công trình giao thông 1 HN sẽ giúp ích cho bạn.