Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Đánh giá và công nhận chất lượng đối với phòng thí nghiệm ở Việt Nam

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá và công nhận chất lượng đối với phòng thí nghiệm ở Việt Nam

  MỤC LỤC
  TRANG PHỤ BÌA
  LỜI CAM ĐOAN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  DANH MỤC HÌNH VẼ
  MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1- MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN
  CHẤT LƯỢNG PHÒNG THÍ NGHIỆM
  1.1. Cơ sở lý thuyết của đánh giá và công nhận chất lượng phòng thí nghiệm 13
  1.2 Bản chất của đánh giá và công nhận, đối tượng và chủ thể của đánh giá và công nhận 15
  1.3. Mục tiêu, tiêu chí, phương pháp và qui trình đánh giá và công nhận chất lượng phòng thí nghiệm 28
  1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động đánh giá và công nhận chất lượng phòng thí nghiệm 45
  1.5. Kinh nghiệm về hoạt động đánh giá và công nhận chất lượng phòng thí nghiệm của một số tổ chức quốc tế và một số nước trong khu vực 51
  CHƯƠNG 2- THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG PHÒNG THÍ NGHIỆM Ở VIỆT NAM
  2.1. Giới thiệu tổng quan hệ thống các phòng thí nghiệm ở Việt Nam 66
  2.2 Thực trạng về hoạt động đánh giá và công nhận chất lượng phòng thí nghiệm ở Việt Nam 91
  2.3 Một số hạn chế của hoạt động đánh giá và công nhận chất lượng phòng thí nghiệm và một số bất cập của phòng thí nghiệm ở Việt Nam 118
  2.4 Nguyên nhân hạn chế của hoạt động đánh giá và công nhận chất lượng phòng thí nghiệm ở Việt Nam 126
  CHƯƠNG 3- MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN CHÂT LƯỢNG PHÒNG THÍ NGHIỆM Ở VIỆT NAM
  3.1 Đối với tổ chức công nhận 130
  3.2 Đối với phòng thí nghiệm 172
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHN 180
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 184
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 185
  PHỤ LỤC 194
  ===================
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
  Rất nhiều nước trên thế giới có một hoặc một số tổ chức công nhận có thẩm
  quyền công nhận phòng thí nghiệm ở cấp quốc gia. Tổ chức công nhận quốc gia có thể
  là cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội hoặc tư nhân được nhà nước thừa nhận. Hầu hết
  các tổ chức công nhận quốc gia đều sử dụng tiêu chuNn ISO/IEC 17025 “Yêu cầu
  chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn” và tiêu chuẩn ISO 15189
  “Phòng xét nghiệm y tế - yêu cầu cụ thể về năng lực và chất lượng” làm chuẩn mực để
  đánh giá và công nhận chất lượng phòng thí nghiệm của quốc gia mình. Việc sử dụng
  ISO/IEC 17025 và ISO 15189 đã giúp cho các nước có cùng một cách tiếp cận để xác
  định chất lượng phòng thí nghiệm. Cách tiếp cận đồng nhất này cho phép các quốc gia
  thiết lập các thoả ước dựa trên việc đánh giá lẫn nhau và chấp nhận hệ thống công nhận
  chất lượng phòng thí nghiệm của các quốc gia khác. Thoả ước quốc tế này được gọi là
  Thoả ước thừa nhận lẫn nhau (MRA) và hệ thống MRA quốc tế giữa các tổ chức công
  nhận đã tạo điều kiện cho các phòng thí nghiệm được công nhận đạt được một hình
  thức thừa nhận quốc tế và cho phép kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn đi kèm của hàng
  hoá xuất khẩu hoặc báo cáo kết quả xét nghiệm dễ được chấp nhận hơn trên thị trường
  nước ngoài. Điều này làm giảm đáng kể chi phí cho cả nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và
  người sử dụng dịch vụ xét nghiệm bởi vì nó làm giảm hoặc loại bỏ yêu cầu phải được
  thử nghiệm, hiệu chuẩn và xét nghiệm lại tại quốc gia khác.
  Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, việc sử dụng các kết quả của hoạt động
  đánh giá và công nhận sẽ ngày càng phổ biến trong đời sống hàng ngày, đặc biệt trong
  các hoạt động thương mại. Công nhận là hoạt động kỹ thuật phục vụ công tác quản lý
  chất lượng (bao gồm xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá
  phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật). Đây là những hoạt động quan trọng cần thiết
  để thực hiện mục tiêu của Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế là “Một tiêu chuẩn - một lần
  thử nghiệm - được chấp nhận ở mọi nơi”.
  Hoạt động đánh giá và công nhận giữ một vai trò quan trọng trong việc phát
  triển của thị trường nội địa và gia tăng thương mại xuất nhập khẩu. Cùng với hoạt động
  đánh giá và công nhận nói chung, hoạt động đánh giá và công nhận chất lượng phòng
  thí nghiệm là yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội và hội nhập
  kinh tế quốc tế của một nền kinh tế.
  Ở Việt Nam trong những năm qua, hoạt động đánh giá và công nhận hệ thống
  quản lý chất lượng và năng lực kỹ thuật của phòng thí nghiệm đã đạt được những thành
  tựu nhất định góp phần không nhỏ thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của các
  doanh nghiệp trong môi trường hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, trước đòi hỏi ngày
  càng cao của kinh tế xã hội nước ta, trước yêu cầu thuận lợi hóa thương mại và phát
  triển thương mại toàn cầu, hoạt động công nhận nói chung và công nhận chất lượng
  phòng thí nghiệm nói riêng cần được hoàn thiện, thay đổi về tổ chức hoạt động, về nội
  dung và phương thức hoạt động nhằm tạo ra nhiều giá trị gia tăng hơn nữa cho chính
  hoạt động công nhận của tổ chức công nhận và của các phòng thí nghiệm được công
  nhận. Bên cạnh đó, loại hình và quy mô phòng thí nghiệm ngày càng đa dạng, số lượng
  các phòng thí nghiệm ngày càng nhiều và yêu cầu chất lượng hoạt động thử nghiệm,
  hiệu chuẩn và xét nghiệm ngày càng cao đòi hỏi hoạt động đánh giá và công nhận phải
  không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng. Vì các lý do nêu trên, tác giả đã lựa chọn
  nghiên cứu đề tài “Đánh giá và công nhận chất lượng đối với phòng thí nghiệm ở
  Việt Nam“ làm luận án tiến sĩ của mình.

  Xem Thêm: Đánh giá và công nhận chất lượng đối với phòng thí nghiệm ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá và công nhận chất lượng đối với phòng thí nghiệm ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status