Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội

Lời nói đầu
Đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường có nghĩa là mỗi doanh nghiệp đều có cơ hội để phát triển, phát huy hết tiềm năng của mình nhưng đồng thời cũng có nghĩa là các doanh nghiệp phải đứng trên một sân chơi vô cùng khốc liệt. ở đó, sự cạnh tranh diễn ra gay gắt, mỗi quyết định của người lãnh đạo đưa ra đều liên quan đến sự sống còn của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, vai trò của thông tin kinh tế được thể hiện rõ hơn bao giờ hết.
Nói tới thông tin kinh tế có thể là những thông tin vĩ mô, những thông tin từ bên ngoài đưa lại nhưng không thể không nói tới thông tin trực tiếp xuất hiện từ hệ thống công cụ quản lý, đó là kế toán. Kế toán là công cụ không thể thiếu được trong quản lý kinh tế bởi các thông tin của kế toán vừa là nguồn để đánh giá vấn đề nội tại, phản ánh thực chất quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, vừa phản ánh khá rõ những vấn đề đang nổi lên trong nền kinh tế. Chính vì vai trò của kế toán như vậy nên vấn đề hoàn thiện công tác kế toán luôn là vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm tới.
Đối với hầu hết các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả tiêu thụ trong từng kỳ hoạt động có một vị trí đặc biệt quan trọng. Hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả tiêu thụ tốt sẽ đảm bảo cân đối giữa sản xuất, tồn kho và tiêu thụ, đồng thời cũng nắm bắt được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ, từ đó có biện pháp thích hợp nhất để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả.
Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội là một doanh nghiệp sản xuất lớn,vì vậy hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả tiêu thụ cũng là một phần hành trọng yếu trong hệ thống hạch toán kế toán của công ty.
Xuất phát từ nhu cầu đổi mới trong công tác kế toán, thấy rõ được tầm quan trọng của kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong quản lý, với thời gian thực tập đi sâu tìm hiểu công tác kế toán tại Công ty
Cao su Sao Vàng Hà Nội, em đã chọn đề tài cho chuyên đề của mình: “Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội”. Nội dung của chuyên đề như sau:


Chương I : Những vấn đề lý luận cơ bản về thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
Chương II : Thực trạng công tác hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội.
Chương III : Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội.


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty sẽ giúp ích cho bạn.