Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty Xây dựng số 34

Lời nói đầu
Trong thời kỳ đổi mới nền kinh tế Việt nam đang có những phát triển vững bước và ngày càng hoàn thiện hơn. Trong đó doanh nghiệp là những đơn vị kinh tế cơ sở là tế bào nền kinh tế quốc doanh, là nơi trực tiếp tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh để sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng lớn của xã hội. Hoạt động của các doanh nghiệp Việt nam trong cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước, chịu sự chi phí của các quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường như quy định giá trị, quy luật cạnh tranh cùng với chính sách mở cửa của Nhà nước đòi hỏi các doanh nghiệp phải quản lý một cách hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, phải tổ chức hạch toán làm sao phải tự lấy thu bù chi và có lợi nhuận. Để thực hiện yêu cầu này doanh nghiệp phải quan tâm đến tất cả các khâu trong qua trình sản xuất làm như thế nào để giảm chi phí của quá trình sản xuất xuống mức nhỏ nhất và hạ giá thành sản phẩm, một trong các yếu tố cơ bản của quá trình là chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ, chi phí này chiếm một tỉ trọng lớn trong chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Kế toán với chức năng công cụ quản lý phải tính toán và tổ chức quản lý như thế nào để đáp ứng được nhu cầu trên, muốn quản lý được tốt thì khâu đầu tiên phải đòi hỏi quản lý được chi phí đầu vào( chi phí nguyên vật liệu- công cụ dụng cụ ) từ đó có thể biết được tăng, giảm. Sự thiếu hụt mát mát của nguyên vật liệu- công cụ dụng cụ để điều chỉnh chi phí nguyên vật liệu- công cụ dụng cụ ở mức nhỏ nhất để không làm ảnh hưởng đến khâu đầu ra từ đó doanh nghiệp sẽ thu được lợi nhuận ở mức cao nhất. Vậy kế toán là một công cụ quản lý tính toán phản ánh chính xác kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả vật liệu- công cụ dụng cụ về mặt số lượng chất lượng và về mặt giá trị giúp cho việc tính toán giá thành chính xác tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định sản xuất vững trog nền kinh tế thị trường hiện nay.
Trong chuyên đề này gồm 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận về công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp sản xuất Chương II: Thực trạng về công tác kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty xây dựng số 34 - Thanh xuân Bắc - Hà Nội. Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty xây dựng số 34. Mục lục Trang


Xem Thêm: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty Xây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty Xây sẽ giúp ích cho bạn.