Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ Lợi 1

Lời nói đầu

Trong những năm cuối cùng của thiên niên kỷ thứ hai này, nước ta đang tồn tại một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Với sự cạnh tranh gay gắt trong vòng xoáy khốc liệt của cơ chế mới, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều phải nỗ lực hết mình để tồn tại và phát triển.

Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành của hệ thống công cụ quản lý tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế nói chung và kinh doanh nói riêng. Bởi thế, việc chấp hành đúng các nguyên tắc hạch toán kinh doanh là việc làm cần thiết và tích cực của mỗi doanh nghiệp để có được tình trạng tài chính lành mạnh, đủ sức cạnh tranh trong mọi điều kiện thị trường.

Trong công tác quản lý kinh tế của các doanh nghiệp thì chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu quan trọng, luôn được các doanh nghiệp quan tâm vì chúng gắn liền với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bởi thế, muốn tồn tại và phát triển, bên cạnh việc sản xuất ra sản phẩm chất lượng cao, doanh nghiệp còn phải tìm mọi biện pháp hạ giá thành sản phẩm. Có như vậy, doanh nghiệp mới có thể tăng nhanh tích luỹ, tạo điều kiện tái sản xuất mở rộng và nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên.

Để đạt được điều đó, trước hết doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ chi phí sản suất và tính toán chính xác giá thành sản phẩm thông qua bộ phận kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm sẽ giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp phân tích đánh giá được tình hình về sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn có hiệu quả hay không, từ đó đề ra biện pháp hữu hiệu nhằm hạ thấp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, đề ra những quyết định phù hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị của doanh nghiệp. Chính vì vậy, mà việc tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một yêu cầu thiết yếu, luôn là một trong những vấn đề thời sự được các doanh nghiệp quan tâm.

Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ Lợi I là một trong những doanh nghiệp Nhà nước hoạt động rất hiệu quả. Cũng như mọi doanh nghiệp khác trong nền kinh tế hiện nay, Công ty rất coi trọng việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

Trong thời gian thực tập tại Công ty, nhờ sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn và sự giúp đỡ của các cô chú tại phòng kế toán, tôi xin được đi sâu nghiên cứu đề tài:

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Tư vấn Xây dựng Thuỷ Lợi I.


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Tư vấn X
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Tư vấn X sẽ giúp ích cho bạn.