Tổ chức công tác kế toán xác định chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty CP Đầu tư - Xây lắp - Thương mại và Dịch vụ

Lời nói đầuTrong bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng đòi hỏi phải có quản lý, trong đó hạch toán kế toán là một trong những công cụ hữu hiệu nhất, không thể thiếu được trong hệ thống quản lý kinh tế tài chính ở các đơn vị, cũng như trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Nguyên tắc cơ bản của hạch toán kinh tế là sự tự trang trải chi phí và tìm cách thu lợi nhuận. Vậy làm thế nào để tính được chi phí và xác định kết quả kinh doanh? Điều này chỉ có thể thực hiện được khi hạch toán chính xác chi phí và tính được giá thành sản phẩm. Do đó vấn đề hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trở nên một vấn đề hết sức quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào.

Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong thời gian thực tập ở công ty Cổ phần Đầu tư - Xây lắp - Thương mại và Dịch vụ em đã đi sâu nghiên cứu đề tài:

"Tổ chức công tác kế toán xác định chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm"

Luận văn của em bao gồm những mục chính sau:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.

Chương 2: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp - Thương mại và Dịch vụ.

Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp - Thương mại và Dịch vụ.

Mặc dù trong quá trình tìm hiểu lý luận và thực tế, để hoàn thành đề tài của mình em đã nhận được sự giúp đỡ của thầy giáo hướng dẫn Nguyễn Đào Tùng và các cô chú trong phòng Kế toán cũng như các phòng khác của Công ty, nhưng do trình độ còn hạn chế nên chắc chắn trong luận văn còn nhiều thiếu sót.
Mục lụcLời nói đầu

Chương 1: Vấn đề chung về quản lý hạch toán chi phí
sản xuất và tính giá thành sản phẩm
trong doanh nghiệp xây dựng

1.1. Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp xây dựng

1.1.1. Vị trí, vai trò và đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản:

1.1.2. Yêu cầu của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng.

1.1.3. Vai trò, ý nghĩa của công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.

1.1.4. Nhiệm vụ của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng.

1.2. Vấn đề lý luận chung về chi phí sản xuất
trong doanh nghiệp xây dựng.

1.2.1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng

1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng

1.2.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và căn cứ xác định đối tượng
tập hợp chi phí sản xuất.

1.2.4. Hệ thống sổ kế toán và tài khoản sử dụng để tập hợp chi phí
sản xuất ở doanh nghiệp xây dựng.

1.2.5. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất.

1.3. Đánh giá sản phẩm làm dở trong doanh nghiệp xây dựng

1.3.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí dự toán:

1.3.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo tỷ lệ hoàn thành
tương đương:

1.3.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo giá trị dự toán

1.4. Về tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng

1.4.1. Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng

1.4.2. Các loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng

1.4.3. Đối tượng tính giá thành.

1.4.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây dựng

1.4.5. Tổ chức sổ sách tài liệu tính giá thành sản phẩm xây dựngChương 2: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư - xây lắp - thương mại và dịch vụ

2.1. Đặc điểm chung của công ty

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.

2.1.2. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp.

2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty.

2.1.5. Khó khăn, thuận lợi .

2.2. Tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí
sản xuất tại công ty

2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất

2.2.2. Kế toán tập hợp khoản mục chi phí nguy ên vật liệu trực tiếpchương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty Cổ phần đầu tư - Xây lắp - Thương mại và Dịch vụ

3.1. Ưu điểm

3.2. Những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện

3.2.1. Vấn đề thứ nhất.

3.2.2. Vấn đề thứ hai:

3.2.3. Vấn đề thứ ba:

Kết luận

Mục lục


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán xác định chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty CP Đầu tư -
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán xác định chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty CP Đầu tư - sẽ giúp ích cho bạn.