Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp sản xuất - Khảo sát tại Xí nghiệp 26/1 - Bộ Quốc Phòng

Lời mở đầu


Khi nhà nước ta đổi mới nền kinh tế kế hoạch hoá tập chung sang nền kinh sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng XHCN thì có rất nhiều DNNN làm ăn thua lỗ bởi hàng hoá Doanh nghiệp sản xuất ra không được thị trường chấp nhận Và một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là doanh nghiệp đã không đánh giá đúng vai trò cũng như công tác quản lý và hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.


Chi phí sản xuất và Giá thành sản phẩm là một trong những chỉ tiêu hết sức quan trọng trong hệ thống các chỉ tiêu kinh tế –tài chính, bởi nếu tiết kiệm chi phí sản xuất, tránh lãng phí vốn bao giờ cũng có ý nghĩa to lớn trong việc tăng nguồn vốn tích luỹ của doanh nghiệp cũng như cuả nền kinh tế quốc dân, mở rộng sản xuất và từng bước cải thiện đời sống của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp.


Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường đầy biến động thì việc tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm luôn luôn là động lực thôi thúc và là kim chỉ nam trong phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác, tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm còn phản ánh trình độ quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả, phản ánh khả năng sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của sản phẩm của doanh nghiệp cũng như uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.


Hiện nay, để khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường là rất khó khăn, sự tồn tại cuả doanh nghiệp phụ thuốc chủ yếu vào hai yếu tố:”Chất lượng và giá bán sản phẩm”


ã Chất lượng sản phẩm: - Nếu sản phẩm có chất lượng không đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật thì không thể tiêu thụ được, do đó, doanh nghiệp không thể tiếp tục sản xuất.


- Nếu sản phẩm có chất lượng tốt nhưng giá bán quá cao thì thị trường cũng không chấp nhận và tất yếu doanh nghiệp cũng sẽ phá sản.


ã Giá bán: - Nếu chào giá bán quá cao thì sản phẩm của doanh nghiệp không thể bán được, không có sức cạnh tranh


- Nếu chào giá quá thấp thì doanh nghiệp lại không thể bù đắp chi phí sản xuất .Chính vì vậy, để có giá bán phù hợp, doanh nghiệp phải hạ giá thành sản phẩm, mà muốn hạ giá thành sản phẩm thì doanh nghiệp phải tiết kiệm chi phí sản xuất.


Như vậy, bằng cách nào để thực hiện cùng một lúc hai chỉ tiêu trên một cách có hiệu quả là một bài toán khó đã và đang đặt ra cho mọi doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường cạnh tranh khốc liệt. Không nằm trong vòng quay của cơ chế kinh tế này, Công ty 26 nói chung và xí nghiệp 26.1 nói riêng đã, đang và sẽ phải luôn cố gắng tìm hiểu, học hỏi để hoàn thiện hơn nữa quy trình tổ chức tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cũng như phương pháp tính giá thành đối với sản phẩm xí nghiệp sản xuất.


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp sản xuất - Khảo sá
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp sản xuất - Khảo sá sẽ giúp ích cho bạn.