Tổ chức kế toán nguyên vật liệu và công cụ lao động nhỏ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cầu 3 Thăng Long

Lời mở đầuTrong cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp, các doanh nghiệp thực hiện sản xuất theo kế hoạch, lãi nhà nước thu, lỗ nhà nước chịu nên ta quan tâm đến kết quả sản xuất kinh doanh không chú ý nâng cao chất lượng sản phẩm. Từ khi nền kinh tế chuyển đổi chuyển sang cơ chế thị trường hoạt động theo các quy luật của kinh tế thị trường (quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, quy luật giá trị .) đòi hỏi doanh nghiệp phải lấy thu bù chi hay phải tổ chức quản lý sản xuất và tiêu thụ sản phẩm như thế nào để đạt được lãi suất cao. Tức là các doanh nghiệp phải giám sát từ khâu đầu đến khâu cuối của quá trình tái sản xuất tự tìm nguồn thu mua vật liệu đến khi tìm được thị trường tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo việc bảo toàn, tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, cải thiện đời sống cho (người lao động) và doanh nghiệp có lợi nhuận để tích luỹ, mở rộng sản xuất.

Để đạt được điều đó, doanh nghiệp phải thực hiện tổng hoà nhiều biện pháp quản lý đối với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một biện pháp quan trọng trong các biện pháp quản lý kinh tế đó là hạch toán kế toán. Đối với nhà nước, kế toán là công cụ quan trọng để tính toán, xây dựng và kiểm tra việc chấp hành ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp, để điều hành và quản lý nền kinh tế quốc dân. Đối với các tổ chức doanh nghiệp kế toán là công cụ quan trọng để điều hành quản lý các hoạt động, tính toán kinh tế và kiểm tra việc bảo vệ, sử dụng tài sản vật tư tiền vốn nhằm bảo đảm quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh và tự chủ về tài chính của doanh nghiệp.

Nhờ có kế toán cung cấp các tài liệu kịp thời đầy đủ chính xác và có hệ thống đã giúp lãnh đạo đơn vị nắm chắc được tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, nhằm đưa ra các quyết định đúng đắn kịp thời trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình kế toán cần phải được tổ chức một cách khoa học hợp lý đúng đắn. Đây là vấn đề có ý nghĩa to lớn nhằm phát huy đầy đủ chức năng của kế toán trong quản lý kinh tế, tài chính. Bởi chỉ một thiếu sót nhỏ, một tồn tại nhỏ trong việc tổ chức công tác kế toán đều dẫn đến những trì trệ trong công tác kế toán và không đáp ứng được yêu cầu quản lý. Do đó tổ chức công tác kế toán là điều kiện không thể thiếu trong chức năng giám đốc tài sản vật tư, tiền vốn của doanh nghiệp.

Nếu hạch toán nói chung là công cụ quản lý kinh tế thì kế toán vật liệu là công cụ đắc lực phục vụ cho công tác quản lý vật liệu. Bởi vì: vật liệu là yếu tố chủ yếu hình thành nên sản phẩm mới, chi phí vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Như vậy việc tổ chức công tác quản lý và hạch toán tốt về chi phí vật liệu không những đảm bảo cho việc tính toán giá thành đúng mà còn là một biện pháp không thể thiếu được để phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm.

Sau một thời gian thực tập tại công ty cầu 3 Thăng Long, nhận thấy được tầm quan trọng của vật liệu và những vấn đề chưa được hoàn thiện trong công tác kế toán vật liệu, được sự hướng dẫn tận tình của các cô chú phòng tài vụ của công ty, và sự chỉ bảo tận tình của thầy giáo hướng dẫn Đỗ Mạnh Hàn, em đã đi sâu vào nghiên cứu đề tài: "Tổ chức kế toán vật liệu và công cụ lao động nhỏ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động sản xuất kinh doanh".

Nội dung của chuyên đề, ngoài phần mở đầu được trình bầy với kết cấu gồm 3 phần chính:

- Phần thứ nhất: Lý luận chung về kế toán vật liệu công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

- Phần thứ hai: Thực trạng tổ chức công tác kế toán vật liệu công cụ dụng cụ ở công ty cầu 3 Thăng Long.

- Phần thứ ba: Một số ý kiến nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu & công cụ dụng cụ tại công ty cầu 3 Thăng Long.


Xem Thêm: Tổ chức kế toán nguyên vật liệu và công cụ lao động nhỏ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu đ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán nguyên vật liệu và công cụ lao động nhỏ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu đ sẽ giúp ích cho bạn.