Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá ở doanh nghiệp thương mại

Mục lục:ã Lời nói đầu.

ã Nội dung:1- Lí luận chung về kế toán tiêu thụ hàng hoá ở các DNTM.1.1- Tiêu thụ hàng hoá ở các DNTM.1.1.1- Khái niệm và vai trò.

1.1.2- Đặc điểm của quá trình tiêu thụ hàng hoá ở DNTM.

1.1.3- Các trường hợp được coi là tiêu thụ hàng hoá.1.2- Giá bán hàng hoá và giá thanh toán với người mua.1.2.1- Giá bán hàng hoá.

1.2.2- Giá thanh toán với người mua.1.3- Kế toán bán hàng ở DNTM.1.3.1- Các tài khoản sử dụng.

1.3.2- Kế toán bán buôn hàng hoá ở DNTM theo phương pháp kê khai thường xuyên.

1.3.3- Kế toán bán lẻ hàng hoá ở DNTM.

1.3.4- Kế toán bán hàng trả góp ở DNTM.

1.3.5- Kế toán bán hàng đại lí.

1.3.6- Kế toán bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng.

1.3.7- Kế toán bán hàng ở các DN kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì.

2- Thực trạng và các ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá ở các DNTM.

2.1- Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hoá ở các DNTM.

2.2- Các vấn đề còn tồn tại.

2.3- Các ý kiến đề xuất để hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá ở các DNTM.

Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá ở doanh nghiệp thương mại
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá ở doanh nghiệp thương mại sẽ giúp ích cho bạn.