Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây lắp vật tư vận tải

Lời nói đầu

Trước thách thức của quá trình toàn cầu hoá nền kinh tế, cùng với sự hội nhập và phát triển của đất nước với các quốc gia trên thế giới, đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải không ngừng tự hoàn thiện mình nhằm nâng cao vị thế và sức cạnh tranh trên trường quốc tế. Muốn vậy một yêu cầu cấp bách đặt ra đòi hỏi các Doanh nghiệp phải đổi mới và hoàn thiện phương pháp, cách thức quản lý nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động, Đồng thời phải không ngừng tìm các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm.

Đặc biệt trong điều kiện hiện nay, các Doanh nghiệp luôn đứng trước sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường. Vì vậy để tồn tại và phát triển thì nhiệm vụ của các Doanh nghiệp là phải quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, tính toán chính xác giá thành sản phẩm. Việc hạch toán chính xác chi phí sản xuất sẽ đảm bảo tính đúng, tính đủ chi phí vào giá thành, giúp cho các nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp phân tích đánh giá được tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn có hiệu quả hay không, tiết kiệm hay lãng phí, tình hình thực hiện giá thành như thế nào ? . Từ đó đề ra các biện pháp quản lý nhằm hạ thấp chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm và các quyết định khác phù hợp với sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị doanh nghiệp.

Chính vì vậy mà việc tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là yêu cầu cấp thiết và luôn là một trong những vấn đề thời sự được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

Với những kiến thức đã được tích luỹ tại trường Đại học Dân lập Phương Đông và qua thời gian thực tập tại Xí nghiệp Xây lắp vật tư vận tải - Công ty xây lắp vật liệu xây dựng, Em đã có được những kiến thức thực tế về công tác kế toán đặc biệt là kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Mặt khác, ý thức được vai trò quan trọng của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp vì vậy Em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài : “ Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây lắp vật tư vận tải” cho luận văn tốt nghiệp của mình.

Luận văn tốt nghiệp của em bao gồm ba phần chính:

Phần thứ nhất : Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp hiện nay.

Phần thứ hai : Tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây lắp vật tư vận tải.

Phần thứ ba : Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp tại Xí nghiệp xây lắp vật tư vận tải.


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây lắp vật
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp xây lắp vật sẽ giúp ích cho bạn.