Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp Giầy vải trực thuộc Công ty Da giầy Hà nội

lời nói đầu

Khi cơ chế thị trường chi phối sự phát triển của một nền kinh tế, để có thể đứng vững trước quy luật cạnh tranh khắc nghiệt, đòi hỏi sản xuất phải tìm tòi những hướng đi phù hợp cho mình nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.Để có được lợi nhuận cao, các doanh nghiệp phải quan tâm nhiều đến vấn đề sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong đó yếu tố quyết định đến lợi nhuận là gía thành sản phẩm. Từ đó xác định lợi nhuận thu được từ sản xuất kinh doanh và có quyết định lựa chọn mặt hàng nào phù hợp để sao cho sản xuất có hiệu quả nhất.Do vậy hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác hạch toán kinh tế ở bất cứ doanh nghiệp nào . Qua thời gian thực tập tại Xí nghiệp giầy vải tôi đã chọn đề tài “Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp giầy vải” cho luận văn của mình.

Được sự giúp đỡ tận tình của thầy và các nhân viên phòng kế toán Xí nghiệp, tôi đã cố gắng tìm hiểu tham khảo tư liệu và xin đề xuất một số ý kiến mong góp phần hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp giầy vải.Nội dung của bản luận văn chia làm 3 chương như sau:Chương I: Những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.Chương II: Thực trạng về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp giầy vải trực thuộc Công ty Da giầy Hà nội.Chương III: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp giầy vải trực thuộc Công ty Da giầy Hà nội.Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp Giầy vải tr
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Xí nghiệp Giầy vải tr sẽ giúp ích cho bạn.