Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh nhà nước một thành viên đầu tư thư

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh nhà nước một thành viên đầu tư thư


  BÁO CÁO THỰC TẬP MỚI NỘP

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU
  CHƯƠNG 1 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP. 1
  1.1. NHIỆM VỤ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1
  1.1.1. Khái niệm doanh thu và điều kiện ghi nhận doanh thu. 1
  1.1.1.1. Khái niệm về doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu. 1
  1.1.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu. 2
  1.1.2. Xác định kết quả kinh doanh. 3
  1.1.2.1. Giá vốn hàng bán. 3
  1.1.2.2. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 4
  1.1.2.3. Doanh thu và chi phí hoạt động tài chính. 5
  1.1.2.4. Thu nhập khác và chi phí khác. 6
  1.1.2.5. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 7
  1.1.2.6. Xác định kết quả kinh doanh. 7
  1.1.3. Yêu cầu quản lý kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh 9
  1.1.4. Vai trò của kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. 10
  1.1.5. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. 11
  1.2. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ TÀI KHOẢN KẾ TOÁN SỬ DỤNG 12
  1.2.1. Chứng từ kế toán. 12
  1.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng. 12
  1.3. KẾ TOÁN TỔNG HỢP DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. 16
  1.3.1. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh. 16
  1.3.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng. 16
  1.3.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 20
  1.3.1.3. Kế toán giá vốn hàng bán. 20
  1.3.1.4. Kế toán chi phí bán hàng. 22
  1.3.1.5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 23
  1.3.1.6. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính 24
  1.3.1.7. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác. 24
  1.3.1.9. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 25
  1.3.2. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán doanh thu và xác định kết quả 27
  1.4. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG kế TOÁN MÁY 30
  CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THẮNG LỢI 32
  2.1. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THẮNG LỢI. 32
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty. 32
  2.1.2. Chiến lược phát triển của Công ty. 33
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty. 34
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty. 37
  2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: 37
  2.1.4.2 Hình thức sổ kế toán. 39
  2.1.4.3. Giới thiệu phần mềm kế toán áp dụng tại Công ty. 40
  2.1.4.4. Tổ chức khai báo mã hoá đầu vào. 42
  2.1.4.5. Chuẩn mực và Chế độ Kế toán áp dụng tại Công ty. 44
  2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THẮNG LỢI 44
  2.2.1. Kế toán doanh thu tại Công ty. 44
  2.2.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. 57
  2.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán. 57
  2.2.2.2. Kế toán Chi phí bán hàng. 59
  2.2.2.3. Kế toán Chi phí quản lý doanh nghiệp (CPQLDN) 61
  2.2.2.4. Kế toán Doanh thu hoạt động tài chính (DTHĐTC) và chi phí hoạt động tài chính (CPHĐTC) 63
  2.2.2.5. Kế toán chi phí và thu nhập khác. 67
  2.2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 70
  CHƯƠNG 3 : CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THẮNG LỢI 73
  3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THẮNG LỢI 73
  3.1.1. Những ưu điểm cơ bản. 73
  3.1.2. Những hạn chế cần hoàn thiện. 76
  3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THẮNG LỢI 77
  3.2.1.Về chứng từ sổ kế toán. 77
  3.2.2. Về doanh thu. 79
  3.2.3. Về việc thanh toán công nợ và áp dụng các hình thức khuyến mãi 79
  3.2.4. Hoàn thiện một số nội dung khác. 81
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Xem Thêm: Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh nhà nước một thành viên đầu tư thư
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh nhà nước một thành viên đầu tư thư sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status