Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định ở Công ty CP thiết bị thực phẩm

Lời mở đầu

Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường như hiện nay đã mở ra cho các doanh nghiệp môi trường kinh doanh khá thuận lợi đồng thời nó cũng đặt ra cho doanh nghiệp những thách thức mới. Các doanh nghiệp phải tự biến đổi thì mới có thể tồn tại và phát triển được. Và công tác kế toán trong doanh nghiệp là công cụ không thể thiếu được trong hệ công cụ quản lý kinh tế và kế toán tài sản cố định là một nội dung trong quan trong toàn bộ công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp.

Cùng với sự phát triển của nền sản xuất xã hội và sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật , tài sản cố định trong nền kinh tế quốc dân và trong các doanh nghiệp không ngừng được đổi mới hiện đại hoá và tăng nhanh chóng về số lượng chất lượng, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Điều đó đặt ra cho công tác quản lý tài sản cố định những yêu cầu ngày càng cao.

Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần thiết bị thực phẩm , tìm hiểu tình hình thực tế tại Công ty, tôi thấy TSCĐ của Công ty chiếm giá trị lớn khoảng trên 60% trong tổng giá trị tài sản của Doanh nghiệp với nhiều chủng loại rất đa dạng . Vì vậy công tác hạch toán tài sản cố định giữ một vị trí đặc biệt quan trọng , tôi đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu tìm hiểu và lựa chọn chuyên đề: "Hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ ở Công ty Cổ phần thiết bị thực phẩm". Nội dung chuyên đề gồm 3 chương :


Chương I: Lý luận chung về kế toán tài sản cố định.

Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần thiết bị thực phẩm.

Chương III. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Cổ phần thiết bị thực phẩm.Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định ở Công ty CP thiết bị thực phẩm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định ở Công ty CP thiết bị thực phẩm sẽ giúp ích cho bạn.