Hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá ở Công ty Thương mại - Xây dựng Hà Nội


Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đã mở ra những cơ hội cho sự phát triển của các Doanh nghiệp nói chung và các Doanh nghiệp Thương mại nói riêng.
Doanh nghiệp Thương mại hoạt động ngằm cung cấp các hàng hoá, dịch vụ nhằm thoả mãn các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cũng như phương tiện giao thông đi lại như đường xá, cầu cống, và nhu cầu sản xuất kinh doanh của toàn xã hội.
Đối với các Doanh nghiệp này, tiêu thụ là giai đoạn cực kỳ quan trọng cho mỗi chu kỳ kinh doanh vì nó có tính chất quyết định tới sự thành công hay thất bại của Doanh nghiệp và cũng chỉ có thể giải quyết tốt khâu tiêu thụ thì Doanh nghiệp mới thực sự thực hiện chức năng của mình là: "Cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng”.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, tiêu thụ là nghiệp vụ kinh doanh cơ bản chi phối mọi loại nghiệp vụ khác. Các chu kỳ kinh doanh có thể diễn ra liên tục, nhịp nhàng khi Doanh nghiệp thực hiện tốt khâu tiêu thụ, đó cũng là cơ sở để tạo ra lợi nhuận cho Doanh nghiệp , mà lợi nhuận chính là mục tiêu sống còn của Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường .
Để thực hiện mục tiêu này, Doanh nghiệp cần phải lựa chọn kinh doanh mặt hàng nào có lợi nhất, xu hướng kinh doanh của chúng như thế nào , nên mở rộng kinh doanh chúng hay chuyển hướng kinh doanh mặt hàng khác. Do vậy việc tổ chức kế toán tiêu thụ và xác dịnh kết quả tiêu thụ như thế nào để có thể cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời giúp cho các nhà quản lý phân tích, đánh giá, lựa chọn các phương án kinh doanh , đầu tư có hiệu quả nhất là vô cùng cần thiết.
Với ý nghĩa quan trọng của tổ chức tiêu thụ hàng hoá nói chung và hạch toán tiêu thụ hàng hoá nói riêng, qua quá trình làm việc và thực tập ngay tại Cty thương mại - xây dựng Hà Nội , tôi đã chọn đề tài:
"Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa ở Cty thương mại _ xây dựng Hà Nội” làm đề tài thực tập của mình.
Nội dung của đề tài được chia làm 3 chương :
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và các định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại
Chương 2: Tình hình thực tế về công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá taị Cty thương mại_ xây dựng Hà nội
Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá ở Cty thương mại_ xây dựng Hà nộiXem Thêm: Hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá ở Công ty Thương mại - Xây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá ở Công ty Thương mại - Xây sẽ giúp ích cho bạn.