Quản lý công tác tiền lương tiền thưởng ở Công ty Thăng long Bộ QP

Lời mở đầu:
Phần I: Lý luận chung:
I.Chính sách tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước:
II.Các hình thức trả lương:
1.Trả lương theo thời gian:
2.Trả lương theo sản phẩm:
3.Quỹ BHXH, BHYT và KPCĐ:
Phần II: Thực tế tại Công ty Thăng Long:
I.Đặc điểm tổ chức kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại Công ty Thăng Long:
1.Đặc điểm tổ chức kinh doanh:
2.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán:
3.Cơ cấu cán bộ công nhân viên tại Công ty Thăng Long:
II.Phương pháp tính lương, BHXH, BHYT, KPCĐ và các khoản phụ cấp ở Công ty Thăng Long:
1. Đối với hình thức trả lương theo thời gian:
2. Đối với hình thức trả lương theo sản phẩm:
3.Phương pháp tính thưởng thường xuyên trong Công ty Thăng Long:
4.Phương pháp tính trả BHXH cho công nhân viên theo chế độ hiện hành áp dụng tại Công ty Thăng Long:
Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán thanh tiền lương và BHXH:
I. Đánh giá về công tác tiền lương, tiền thưởng tại Công ty Thăng Long:
II. Một số giải pháp :
III. Kết luận:


Xem Thêm: Quản lý công tác tiền lương tiền thưởng ở Công ty Thăng long Bộ QP
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý công tác tiền lương tiền thưởng ở Công ty Thăng long Bộ QP sẽ giúp ích cho bạn.