Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các nhân tố tác động đến việc cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Lâm Đồng

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các nhân tố tác động đến việc cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Lâm Đồng

  Chương 1: Cơ sở lý thuyết của đề tài
  1.1. Caùc nhaân toá taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng ñaàu tö vaø nhaø ñaàu tö. 8
  1.1.1. Môi trường đầu tư là gì? 8
  1.1.2. Sự cần thiết phải quan tâm đến môi trường đầu tư. 9
  1.1.3. Các nhân tố tác động đến môi trường đầu tư. 10
  1.1.4. Các nhân tố mềm theo quan điểm của PCI. 16
  1.1.5. Cải thiện môi trường đầu tư. 18
  1.2. Makerting ñòa phöông vaø chieán löôïc phaùt trieån ñòa phöông. 20
  1.3. Kinh nghieäm thu hút đầu tư tại các địa phương. 23
  1.3.1. Tỉnh Bình Dương. 23
  1.3.2. Tỉnh Đồng Nai. 25
  1.3.3. Thành phố Hồ Chí Minh 26
  1.4. Toùm taét chương 1 27
  Chương 2: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG 30
  2.1. Tổng quan tình hình kinh tế, tự nhiên, xã hội và đầu tư của Lâm
  Đồng. 30
  2.1.1. Điều kiện tự nhiên. 30
  2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội. 32
  2.1.3. Kết quả thu hút đầu tư thời gian qua. 34
  2.2. Các nhân tố mềm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. 35
  2.2.1. Quan điểm phân tích. 35
  2.2.2. Phân tích yếu tố mềm qua kết quả khảo sát PCI-2006. 36
  2.3. Phân tích định lượng giữa PCI và FDI. 45
  2.4. Toùm taét chương 2 48
  Chöông 3: CÁC GỢI Ý CHÍNH SÁCH NHẰM CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG
  ĐẦU TƯ LÂM ĐỒNG (2006-2010) 50
  3.1. Cải thiện các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. 50
  3.1.1. Thái độ đối với doanh nhân. 50
  3.1.2. Tiết kiệm thời gian. 53
  3.1.3. Hạn chế trục lợi. 55
  3.2. Các chính sách định hướng cơ cấu thu hút đầu tư. 56
  3.2.1. Đối với việc phát triển du lịch. 56
  3.2.2. Chiến lược đối với nguồn nhân lực 57
  3.2.2.1. Xác định tầm nhìn và mục tiêu 57
  3.2.2.2. Đề xuất hướng chiến lược 58
  3.2.3. Chiến lược marketing đối với lĩnh vực thu hút đầu tư 59
  3.2.3.1. Lâm Đồng cần và có thể thu hút đầu tư vào những ngành nào 60
  3.2.3.2. Thiết kế hình ảnh và quảng bá tiếng tăm 61
  3.3. Toùm taét chương 3. 62
  Chöông 4: CÁC KIẾN NGHỊ 63
  4.1. Kiến nghị. 63
  4.1.1. Trong ngắn hạn. 64
  4.1.2. Trong dài hạn. 65
  4.1.3. Chuyên nghiệp hóa hoạt động xúc tiến đầu tư. 67
  4.2. Toùm taét chương 4 69
  KEÁT LUAÄN 70
  Taøi lieäu tham khaûo
  Phuï luïc

  Xem Thêm: Các nhân tố tác động đến việc cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Lâm Đồng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các nhân tố tác động đến việc cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Lâm Đồng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status