Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam đến năm 2015

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam đến năm 2015

  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC . 1
  1.1 Khái niệm về chiến lược và hoạch định chiến lược . . 1
  1.2 Sự cần thiết phải hoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng 1
  1.3 Quy trình hoạch định chiến lược: 3
  1.3.1 Xác định sứ mạng và mục tiêu: . 3
  1.3.1.1 Sứ mạng của ngân hàng 3
  1.3.1.2 Xác định mục tiêu của chiến lược . 4
  1.3.2 Phân tích môi trường bên ngoài để xác định cơ hội và nguy cơ đối với ngân
  hàng: 5
  1.3.2.1 Môi trường vĩ mô: . 6
  1.3.2.2 Môi trường vi mô . . 7
  1.3.3 Phân tích môi trường nội bộ và xác định điểm mạnh – yếu của ngân hàng . 9
  1.3.3.1 Môi trường nội bộ . 9
  1.3.3.2 Xác định điểm mạnh, điểm yếu 10
  1.3.4 Hoạch định chiến lược 11
  1.3.5 Lựa chọn chiến lược . . 12
  1.3.5.1 Chiến lược cấp công ty . 12
  1.3.5.2 Chiến lược cấp kinh doanh . 13
  Kết luận chương 1 . 13
  Chương 2: PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG
  kinh doanh NGÂN HÀNG EXIMBANK . 14
  2.1 Giới thiệu về ngân hàng EximBank 14
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của EximBank 14
  2.1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của EximBank trong những năm gần đây . 16
  2.2 Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động kinh
  doanh của EximBank 24
  2.2.1 Các yếu tố tác động từ môi trường vĩ mô . 24
  2.2.1.1 Yếu tố kinh tế - xã hội . 24
  2.2.1.2. Môi trường chính trị- pháp luật: 27
  2.2.1.3 Yếu tố quốc tế 29
  2.2.1.4 Yếu tố công nghệ . 32
  2.2.2 Các yếu tố tác động từ môi trường vi mô: . 33
  2.2.2.1 Người cung ứng và Khách hàng 33
  2.2.2.2 Sản phẩm thay thế . . 36
  2.2.2.3 Đối thủ cạnh tranh trực tiếp . 36
  Đặc điểm của tình hình cạnh tranh: . 42
  Ma trận hình ảnh cạnh tranh: . 42
  2.2.2.4 Đối thủ tiềm năng . 43
  2.2.3 Xác định cơ hội và thách thức của EximBank . 44
  2.2.3.1 Cơ hội: 44
  2.2.3.2 Thách thức: 45
  2.3 Phân tích các yếu tố môi trường nội bộ của ngân hàng EximBank 46
  2.3.1 Các yếu tố của môi trường nội bộ: . 46
  2.3.1.1 Nguồn lực tài chính 46
  2.3.1.2 Yếu tố công nghệ . 47
  2.3.1.3 Tình hình nhân sự 47
  2.3.1.4 Văn hoá tổ chức và cơ chế điều hành 49
  2.3.1.5 Yếu tố marketing . 49
  2.3.2 Xác định điểm mạnh, điểm yếu của EximBank . 51
  2.3.2.1 Điểm mạnh của Eximbank: . . 51
  2.3.2.2 Điểm yếu của Eximbank: . 51
  2.3.3 xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ của EximBank (IFE) . 52
  Kết luận chương 2 . 53
  Chương 3: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG 54
  3.1 Quan điểm hoạch định chiến lược phát triển Eximbank giai đoạn 2006 –
  2015: . 54
  3.2 Sứ mạng và tầm nhìn đến năm 2015 . 54
  3.2.1 Sứ mạng của ngân hàng EximBank 54
  3.1.2 Tầm nhìn đến năm 2015 . 54
  3.3 Mục tiêu cụ thể đến năm 2010 . 55
  3.4 Hoạch định và lựa chọn các chiến lược . 56
  3.4.1 Cơ sở để hoạch định chiến lược: . 56
  3.4.2 Hình thành các chiến lược từ ma trận SWOT . 57
  3.4.3 Lựa chọn các chiến lược thích hợp thông qua ma trận QSPM . 60
  Ma trận QSPM nhóm SO . 61
  Ma trận QSPM nhóm ST . 62
  3.5 Đề xuất một số nhóm giải pháp thực hiện chiến lược đã lựa chọn . 63
  3.5.1 Giải pháp mở rộng mạng lưới giao dịch: 63
  3.5.2 Giải pháp nâng cao năng lực tài chính 66
  3.5.3 Các giải pháp tạo sự khác biệt: . 68
  3.5.3.1 Giải pháp về nhân sự . 68
  3.5.3.2 Giải pháp về công nghệ . 71
  3.5.3.3 Giải pháp về sản phẩm- dịch vụ 74
  3.6 Các kiến nghị . 78
  3.6.1 Kiến nghị với ngân hàng EximBank . 78
  3.6.2 Kiến nghị với chính phủ . . 79
  3.6.3 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước . 79
  Kết luận chương 3 . 80
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Hoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam đến năm 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạch định chiến lược kinh doanh của ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status