Công tác kế toán NVL tại Công ty quản lí và sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc

MỤC LỤC
Lời mở đầu
Chương 1. Một số vấn đề lý luận chung về tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Vị trí của nguyên vật liệu đối với quá trình sản xuất
1.1.2. Yêu cầu của công tác quản lý NVL
1.1.3. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán NVL
1.2. Nhiệm vụ của kế toán và nội dung tổ chức kế toán NVL ở DNSX
1.2.1. Nhiệm vụ của kế toán
1.2.2. Nội dung công tác kế toán NVL
1.2.3. Kế toán chi tiết NVL
1.2.4. Kế toán tổng hợp NVL
Chương 2. Thực trạng công tác kế toán NVL ở công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc
2.1. Vài nét về quá trình hình thành và phát triển của Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc
2.1.1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất quy trình công nghệ
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán
2.2. Thực trạng công tác quản lý NVL ở Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Vĩnh phúc
2.2.1. Đặc điểm của NVL tại công ty QLSCĐB Vĩnh Phúc
2.2.2. Phân loại và đánh giá NVL
2.2.3. Thực trạng công tác kế toán NVL ở Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc
2.2.4. Kế toán chi phí nguyên vật liệu
2.2.5. Kế toán tổng hợp vật liệu
Chương 3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc
3.1. Nhận xét chung về ưu, nhược điểm trong công tác kế toán NVL ở công ty quản lý và sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc
3.2. Một số ý kiến đề xuất về công tác NVL ở công ty QLSCĐB Vĩnh Phúc
3.2.1. Việc sử dụng hệ thống kế toán
3.2.2. Việc lập sổ danh điểm vật tư
3.2.3. Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Kết luậnXem Thêm: Công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty quản lí và sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty quản lí và sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc sẽ giúp ích cho bạn.