Bàn về công tác tính lương và tổ chức hạch toán lao động tiền lương hiện nay trong các doanh nghiệp

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦUPHẦN I: NHỮNG VẪN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY​ I. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG​ 1. Khái niệm và bản chất kinh tế của tiền lương.
2. Ý nghĩa của tiền lương.
3. Nhiệm vụ hạch toán.
II. HÌNH THỨC THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG​ 1. Nguyên tắc tính lương
2. Hình thức thanh toán tiền lương
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP​ 1. Hạch toán số lượng lao động
2. Hạch toán sử dụng thời gian lao động
3. Hạch toán kết quả lao động
IV. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG​ 1. Thủ tục chứng từ hạch toán
2. Tài khoản hạch toán
PHẦN II: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG THEO CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG​ I. THỰC TRẠNG CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY​ 1. Những ưu điểm cần kế thừa của chính sách tiền lương
2. Những bất hợp lý trong chính sách tiền lương
3. Hậu quả của tình trạng tiền lương và thu nhập hiện nay
4. Nguyên nhân sự hạn chế của tiền lương hiện nay
II. ĐÁNH GIÁ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG VÀ QUAN ĐIỂM CỦA CÁ NHÂN VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG THEO CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG, VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG HIỆN NAY​ 1. Đánh giá
2. Giải pháp
KẾT LUẬNTÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem Thêm: Bàn về công tác tính lương và tổ chức hạch toán lao động tiền lương hiện nay trong các doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bàn về công tác tính lương và tổ chức hạch toán lao động tiền lương hiện nay trong các doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.