Tên đề tài:
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN TÂN CƠ
Lời nói đầu


Ở nước ta, trong thời kỳ bao cấp các doanh nghiệp thương mại chỉ hoạt động với mục tiêu thuần tuý là tiêu thụ hàng hoá theo các chỉ tiêu do Nhà nước đề ra. Bán gì và bán như thế nào đều dựa trên kế hoạch do Nhà nước đề ra, lãi Nhà nước thu, lỗ Nhà nước bù. Thời kỳ này chỉ biết bán hàng mình có bán mà ít quan tâm đến nhu cầu tiêu dùng của xã hội.


Nhưng giờ đây, bước vào nền kinh tế thị trường mục tiêu của các doanh nghiệp thương mại là "Bán những gì mà thị trường cần" chứ không phải "Bán những gì mà doanh nghiệp có". Các doanh nghiệp được tự chủ trong kinh doanh, đều bình đẳng cạnh tranh theo pháp luật, hợp tác và liên doanh tự nguyện trên cơ sở hai bên cùng có lợi.


Cơ chế thị trường đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải năng động, doanh nghiệp kinh doanh phải có lãi, nếu không sẽ không thể đứng vững trước sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp thương mại muốn tồn tại và phát triển thì việc tổ chức tốt nghiệp vụ bán hàng, đảm bảo thu hồi vốn bù đắp các chi phí bỏ ra và xác định đúng đắn kết quả bán hàng là những vấn đề rất quan trọng.


Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại là quá trình thực hiện các nghiệp vụ mua, bán, dự trữ, bảo quản hàng hoá. Mỗi nghiệp vụ này đều ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh, là điều kiện để có kết quả tốt trong kinh doanh, song bán hàng là khâu có quyết định trực tiếp. Có bán được hàng và bán với khối lượng nhiều doanh nghiệp mới có điều kiện mở rộng thị trường, tăng doanh thu cho doanh nghiệp, khẳng định được vị trí của mình trên thị trường, giúp doanh nghiệp đững vững được trong điều kiện nền kinh tế thị trường và ngày càng phát triển thêm. Ngược lại, doanh nghiệp nào không bán được hàng thì sẽ dần đưa doanh nghiệp tới tình trạng hoạt động kinh doanh kém hiệu quả và đi tới chỗ phá sản.


Mặt khác, xác định chính xác kết quả bán hàng nói riêng và kết quả kinh doanh nói chung cũng là một vấn đề được đặc biệt quan tâm vì nó là mục đích hoạt động của doanh nghiệp.


Kế toán với chức năng phản ánh, giám đốc và tổ chức thông tin phục vụ đắc lực cho việc chỉ đạo sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng cần phải ngày càng được hoàn thiện phù hợp với điều kiện cơ chế quản lý kinh tế mới. Do đó, việc nghiên cứu và tìm hiểu công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng từ đó đưa ra được các biện pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác hạch toán quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng phải thực sự được coi trọng.


Xuất phát từ những vấn đề trên, qua quá trình thực tập ở Công ty Cổ phần TM & TV Tân Cơ, được sự hướng dẫn tận tình của cô giáo - TH.S Phạm Bích Chi và sự giúp đỡ của các anh chị trong phòng kế toán của Công ty em quyết định chọn đề tài : "Hoàn thiện hạch toán quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty Cổ phần TM & TV Tân Cơ".


Chuyên đề thực tập ngoài lời mở đầu và kết luận bao gồm 3 phần :
Phần I : Khái quát chung về Công ty Cổ phần TM & TV Tân Cơ
Phần II : Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty Cổ phần TM & TV Tân Cơ .
Phần III : Một số nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty .


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty Cổ phần thương mại &
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty Cổ phần thương mại & sẽ giúp ích cho bạn.