Tên đề tài:
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGỌC THANH
LỜI NÓI ĐẦU


Trong những năm đổi mới, từ cơ chế bao cấp sang nền cớ chế thị trường (từ năm 1986 đến nay) nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến khá vững chắc. Đất nước đang trên đà phát triển cùng với việc đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước để theo kịp xu hướng phát triển của khu vực và thế giới. Cơ chế thị trường cùng với các chính sách chế độ của Đảng và Nhà nước đã tạo cho các doanh nghiệp có nhiều cơ hội mới không ngừng phát triển và tự hoàn thiện mình hơn, Nhưng bên cạnh đó các doanh nghiệp đã gặp không ít những khó khăn và thử thách cần phải vượt qua.


Trước sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp các thành phần kinh tế, một DN muốn tồn tại và phát triển được thì hoạt động sản xuất kinh doanh của DN đó phải mang lại hiệu quả KTXH. Điều đó có nghĩa là thu nhập phải bù đắp chi phí và có doanh lợi, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. Để làm được điều này, các DN phải thường xuyên cải tiến mẫu mã, đổi mới công nghệ , nâng cao chất lượng sản phẩm, sự dụng tiết kiệm hợp lý chi phí, giảm giá thành trong sản xuất sản phẩm của DN mình trên cơ sở hợp lý và có kế hoạch. Hạch toán kế toán là một bô phận cấu thành quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế tài chính. Và có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành, giám sát các hoạt động kinh tế. Đảm nhiệm cung cấp hệ thống thông tin có ích, đề ra các quyết định kinh tế đúng lúc một cách nhanh nhất, có hiệu quả nhất.


Công tác hạch toán kế toán bao gồm rất nhiều nội dung trong đó nội dung “Kế toán tổn hợp” mang một ý nghĩa rất quan trọng. Vì nó bao gồm tất cả phần hành kế toán. Nó giúp chúng ta bao quát, tổng hợp một cách chính xác nhất về tài chính và sự phát triển hay đi xuống của công ty.


Bởi vậy cùng với việc đổi mới chế độ KT của Nhà nước mỗi một DN đều phải có sự cố gắng trong việc cải tiến phương pháp KT cho phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế hiện nay. Mỗi một phàn hành KT đóng một vai trò quan trọng trong công tác quản lý KT của mỗi một DN, và “ Kế toán tổng hợp” sẽ khái quát tổng hợp một cách chính xác nhất.


Nhận thức được tầm quan trọng của “ Kế toán tổng hợp” em đã đi sâu tìm hiểu lựa chọn đề tài: “ Tổ chức công tác kế toán tổng hợp tại công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Thanh”. Mục đích của đề tài là nắm được tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp nói chung và công tác KT ở công ty Ngọc Thanh nói riêng.


Ngoài phần lời mở đầu, phần kết luận, tài liệu tham khảo, mục lục thì nội dung của báo cáo gồm có các phần sau:
PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY TNHH NGỌC THANH
PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG MỘT KỲ CỦA CỘNG TY TNHH NGỌC THANH


Chương I: Kế toán TSCĐ
Chương II: Kế toán NVL, CCDC
Chương III: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Chương IV: Kế toán tập hợp chi phí sx và tính giá thành sản phẩm
Chương V: Kế toán tiêu thụ thành phẩm
Chương VI: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán và chi phí bán hàng


PHẦN III : MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP


MỤC LỤC Trang
Lời nói đầu 1
Phần I: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán ở công ty TNHH ngọc thanh 3
I. Đặc điểm chung của công ty TNHH Ngọc Thanh 3
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 3
2. Vốn của công ty 4
3. Bộ máy tổ chức của công ty TNHH Ngọc Thanh 4
4.Tình hình chung về công tác kế toán ở Doanh nghiệp 5
4.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán 5
4.2. Hình thức sổ kế toán đang vận dụng 7
5.Quy trình công nghệ 9
Chương I: Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp 10
Chương II: Kế toán NVL CCDC 13
Chương III.Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 26
Chương IV.Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 34
Chương V: Các phần hành kế toán khác 42
Chương : VI: Báo cáo tài chính 47
Phần III: Một số ý kiến nhận xét về công tác kế toán tại doanh nghiệp 50
1. Về công tác kế toán 50
2. Về công tác kế toán 50
3. Ứng dụng tin học vào công tác tổ chức kế toán 50
Kết luận 52


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tổng hợp tại công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Thanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tổng hợp tại công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Thanh sẽ giúp ích cho bạn.