Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng 492LỜI MỞ ĐẦU
Trong tiến trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế của đất nước nhằm đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường, điều này đặt ra yêu cầu phải đổi mới cách quản lý trên cơ sở các công cụ quản lý thích hợp.
Ra đời và phát triển cùng với sự xuất hiện và tồn tại của nền sản xuất hàng hoá, hạch toán là một phạm trù kinh tế khách quan, là một công cụ quản lý quan trọng và có hiệu quả trong hệ thống quản lý kinh tế, tài chính của đơn vị cũng như trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Đối với các doanh nhiệp nói chung và đối với các doanh nghiệp xây dựng nói riêng, hiệu quả sản xuất kinh doanh là một vấn đề sống còn, vì vậy doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải tự khẳng định mình, phải biết phân tích những thông tin và úng xử những thông tin đó cho phù hợp từ đó đưa ra những phương hướng, biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa vị trí uy tín của mình trên thị trường.
Trong công tác quản lý kinh tế của các doanh nghiệp , đặc biệt là đối với các doanh nghiệp xây dựng chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng luôn được các nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm vì chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Trong đó, giá thành là chỉ tiêu chất lượng quan trọng qua đó đánh giá được trình độ quản lý kinh doanh, tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp .
Tính đúng tính đủ chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là tiền đề để tiến hành hạch toán kinh doanh, xác định kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh. Những thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm còn là căn cứ quan trọng để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các định mức chi phí và dự toán chi phí , tình hình sử dụng tài sản, vật tư lao động tiền vốn, tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp . Từ đó có biện pháp phấn đấu hạ giá thành, đề ra những biện pháp tích cực cho sự phát triển của sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị trong doanh nghiệp . Chính vì vậy, việc tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một yêu cầu tất yếu, luôn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong các doanh nghiệp .
Qua thời gian thực tập ở công ty xây dựng 492, nhận thấy được tầm quan trọng của nó trong các đơn vị xây lắp và nhằm mục đích áp dụng những kiến thức đã học trong trường, nâng cao tầm hiểu biết, bổ sung cho những kiến thức về lý luận của mình em đã chọn đề tài “Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng 492”.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia thành 3 phần:
- Chương 1: Lý luận chung về công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong giai đoạn hiện nay.
- Chương 2: Tình hình thực tế về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty xây dựng 492
- Chương 2: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty xây dựng 492
Được sự giúp đỡ của cán bộ phòng kế toán , sự chỉ bảo tận tình của Thầy, Cô giáo trong khoa kế toán đã tạo điều kiện giúp em tìm hiểu, nghiên cứu và hoàn thiện luận văn tốt nghiệp này. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng với khả năng hạn có, thời gian tiếp xúc với thực tế chưa nhiều nên chác chắn luận văn này không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô giáo, cán bộ phòng kế toán và tất cả các bạn quan tâm đến vấn đề này để nhận thức của em ngày càng hoàn thiện hơn.
Để hoàn thành luận văn này, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của Thầy giáo Nguyễn Trọng Cơ cùng các thầy cô giáo khoa kế toán trường Đại học Tài Chính Kế Toán Hà Nội cùng các cán bộ phòng Tài Chính Kế Toán công ty xây dựng 492.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà nội, ngày 01 tháng 03 năm 2001
Sinh viên
Hoàng Thị VuiCHƯƠNG 1:
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG
1.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGHÀNH XÂY DỰNG CƠ BẢN, CỦA SẢN PHẨM XÂY LẮP, YÊU CẦU NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC XÂY LẮP
1.1.1. Đặc điểm của nghành xây dựng cơ bản, của sản phẩm xây lắp
Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất độc lập nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân. Nó tạo nên cơ sở vật chất cho xã hội, tăng tiềm lực kinh tế quốc phòng cho đất nước. Vì vậy ngành xây dựng cơ bản đã sử dụng một bộ phận lớn thu nhập kinh tế quốc dân nói chung, của quỹ tích luỹ nói riêng.
So với ngành khác, xây dựng cơ bản có những đặc điểm kinh tế kỹ thuật đặc trưng thể hiện rõ nét ở sản phẩm xây lắp, quá trình tạo sản phẩm của ngành. Sản phẩm xây lắp là sản phẩm của công nghệ xây lắp và nó được gắn liền với một địa điểm nhất định và được tạo bởi vật liệu xây lắp, máy móc thiết bị thi công vả lao động.
Công tác xây dựng cơ bản thông thường do các doanh nghiệp xây lắp nhận thầu tiến hành. Nên ngành sản xuất kinh doanh xây lắp có những đặc điểm chủ yếu sau: Sản phẩm xây lắp là công trình, vật kiến trúc có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc, thời gian sử dụng dài, có giá trị lớn. Nó mang tính cố định nơi sản xuất, các điều kiện sản xuất như vật liệu, lao động, xe máy thi công phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm công trình. Quá trình thi công xây lắp chia nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn thi công gồm nhiều công việc khác nhau, các công việc chủ yếu thực hiện ngoài trời nên chịu ảnh hưởng lớn của thời tiết, thiên nhiên như mưa nắng, lụt lội . Do đó quá trình và điều kiện thi công mang tính bất ỏn định, nó luôn biến động theo địa điểm xây lắp và theo từng giai đoạn thi công của công trình. Sản phẩm xây lắp thường được tiêu thụ theo giá dự toán hoặc theo giá thoả thuận với chủ đầu tư từ truớc, do đó tính chất hàng hoá của sản phẩm thường thể hiện không rõ.
1.1.2. Yêu cầu của công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành công tác xây lắp ở doanh nghiệp xây lắp:
Ở nước ta trong những năm qua, đã xảy ra tình trạng lãng phí làm thất thoát một lượng vốn đầu tư khá lớn. Để hạn chế tình trạng này, Nhà nước trực tiếp quản lý giá xây lắp thông qua ban hành các chế độ chính sách về giá, các nguyên tắc lập dự toán, các căn cứ định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá xây láp cơ bản để xác định tổng mức vốn đầu tư , tổng dự toán công trình và dự toán cho từng hạng mục công trình.
Mặt khác, do tính đặc thù của ngành xây dựng cơ bản, của sản phẩm xây lắp nên việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản là một quá trình khó khăn và phức tạp. Trong tiến trình thi công công trình, phải thực hiện chuyển dịch cơ cấu theo đúng hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Mỗi công trình được tiến hành theo đơn đặt hàng cụ thể phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng. Vì thế, khi thực hiện các dơn đặt hàng các dơn vị xây lắp phải bàn giao đúng tiến độ đúng thiết kế kỹ thuật, đảm bảo chất lượng công trình. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước. Khi bàn giao công trình thì giá thanh toán công trình là giá trúng thầu và các điều kiện ghi trong hợp đồng giữa chủ thầu và chủ đầu tư . Giá trúng thầu không được vượt quá tổng dự toán được duyệt.
1.1.3. Vai trò, nhiệm vụ của công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành công tác xây lắp ở doanh nghiệp xây lắp.
Trong quản trị doanh nghiệp nói chung và trong các doanh nghiệp xây lắp nói riêng, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng phản ánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Thông qua số liệu do bộ phận kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành cung cấp, các nhà quản lý doanh nghiệp biết được chi phí và giá thành thực tế của từng loại hoạt động, từng loại sản phẩm, công việc, lao vụ cũng như kết quả toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để phân tích đánh giá tình hình thực hiện các định mức chi phí , dự toán chi phí , tình hình sử dụng lao động vật tư tiền vốn hiệu quả tiết kiệm


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng 49
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng 49 sẽ giúp ích cho bạn.