Công tác kế toán TSCĐ hữu hình tại Cty may Đáp CầuSau gần hai mươi năm đổi mới (1986-2005), nền kinh tế nước ta đã có những bước chuyển biến khá vững chắc. Cơ chế thị trường tạo ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội mới nhưng cũng đặt ra không ít những thách thức phải vượt qua để tồn tại và phát triển. Sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá trong điều kiện mở cửa và cạnh tranh kinh tế đòi hỏi tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh phải quan tâm đến một số vấn đề quan trọng đó là: Chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, giá thành sản phẩm . Đối với một doanh nghiệp sản xuất như Công ty may Đáp Cầu cũng vậy, tư liệu sản xuất và cơ sở hạ tầng là yếu tố không thể thiếu trong quá trình sản xuất. Để tăng được năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty đã không ngừng đổi mới trang bị kỹ thuật, trong đó tài sản cố định hữu hình ( TSCĐHH) là yếu tố quan trọng bậc nhất của quá trình sản xuất.
Nhận thức được điều đó, sau một thời gian thực tập, nắm bắt tình hình thực tế tại Công ty may Đáp Cầu, em đã hoàn thành bản luận văn tốt nghiệp với đề tài: "Công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty may Đáp Cầu".
Ngoài “Lời nói đầu” và phần “kết luận” nội dung luận văn gồm 3 chương
Chương I : Lý luận chung về kế toán TSCĐHH
Chương II: Thực trạng về công tác kế toán TSCĐHH tại Công ty may Đáp Cầu
Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán TSCĐHH tại Công ty may Đáp Cầu.
Để hoàn thành bài luận văn tốt nghiệp này trước hết em xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty may Đáp Cầu, trực tiếp là Cô Đặng Thị Chung, Phó giám Đốc đã tạo điều kiện cho em được thực tập. Em xin cảm ơn các cô các chú trong phòng Tài chính kế toán Công ty may Đáp Cầu, chú Trần Mạnh Thanh, Phòng kế toán đã gúp đỡ em thu thập số liệu, thông tin để viết bản luận văn này. Sau cùng em xin đặc biệt cảm ơn thầy Lục Diệu Toán đã tận tình chỉ bảo em trong suốt quá trình viết bản luận văn này. Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô trong Khoa Tài chính – Kế toán, Trường Đại học Quản lý & Kinh doanh Hà Nội đã dạy dỗ em trong suốt khoá học.
Hà Nội, tháng 6 năm 2005
Sinh viên
Vương Thị Lệ Hương
CHƯƠNG I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP


I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
1. Khái niệm về tài sản cố định hữu hình (TSCĐHH)
Tài sản cố định (TSCĐ) là tư liệu lao động chủ yếu của mỗi doanh nghiệp . TSCĐ trong doanh nghiệp gồm có TSCĐHH hữu hình (TSCĐHH) và TSCĐ vô hình.
TSCĐHH là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐHH. Theo Quyết định số 206/2003/QĐ- BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính, các tài sản được ghi nhận là TSCĐHH phải thoả mãn đồng thời 4 tiêu chuẩn sau:
- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.
- Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy.
- Có thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm trở lên.
- Có giá trị 10.000.000 đồng trở lên.
Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó, nhưng do yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thoả mãn đồng thời bốn tiêu chuẩn của tài sản cố định sẽ được coi là một tài sản cố định hữu hình độc lập.
2. Đặc điểm của tài sản cố định hữu hình
Khi tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp , TSCĐHH có các đặc điểm chủ yếu sau:
- Tham gia nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh khác nhau nhưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất và đặc tính sử dụng ban đầu cho đến lúc hư hỏng.
- Giá trị của TSCĐHH bị hao mòn dần song giá trị của nó lại được chuyển dịch từng phần vào giá trị sản phẩm xản xuất ra.
- TSCĐHH chỉ thực hiện được một vòng luân chuyển khi giá trị của nó được thu hồi toàn bộ.
3. Phân loại tài sản cố định hữu hình.
Sự cần thiết phải phân loại tài sản cố định nhằm mục đích giúp cho các doanh nghiệp có sự thuận tiện trong công tác quản lý và hạch toán tài sản cố định. Thuận tiện trong việc tính và phân bổ khấu hao cho từng loại hình kinh doanh . TSCĐHH được phân loại theo các tiêu thức sau:
3.1 Phân loại TSCĐHH theo hình thái vật chất biểu hiện
Theo cách này, toàn bộ TSCĐHH của doanh nghiệp được chia thành các loại sau:
- Nhà cửa, vật kiến trúc: Bao gồm những TSCĐHH được hình thành sau quá trình thi công, xây dựng như trụ sở làm việc, nhà xưởng, nhà kho, hàng rào, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Máy móc, thiết bị: là toàn bộ máy móc, thiết bị dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như máy móc thiết bị chuyên dùng, máy móc thiết bị công tác, dây chuyền công nghệ, thiết bị động lực
- Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn: Gồm các loại phương tiện vận tải đường sắt, đường bộ, đường thuỷ và các thiết bị truyền dẫn như hệ thống điện, nước, băng truyền tải vật tư, hàng hoá
- Thiết bị, dụng cụ quản lý: là những thiết bị, dụng cụ dùng trong công việc quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như máy vi tính, thiết bị điện tử, dụng cụ đo lường, kiểm tra chất lượng
- Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc hoặc cho sản phẩm: là các vườn cây lâu năm như cà phê, chè, cao su, vườn cây ăn quả ; súc vật làm việc như trâu, bò ; súc vật chăn nuôi để lấy sản phẩm như bò sữa
3.2 Phân loại TSCĐHH theo quyền sở hữu.
TSCĐHH của doanh nghiệp được phân thành TSCĐHH tự có và TSCĐHH thuê ngoài.
- TSCĐHH tự có: là những TSCĐHH được đầu tư mua sắm, xây dựng bằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp như được cấp phát, vốn tự bổ sung, vốn vay
- TSCĐHH thuê ngoài: là những TSCĐHH doanh nghiệp đi thuê của đơn vị, cá nhân khác, doanh nghiệp có quyền quản lý và sử dụng trong suốt thời gian thuê theo hợp đồng, được phân thành:
+ TSCĐHH thuê tài chính : là những tài sản cố định mà doanh nghiệp thuê của công ty cho thuê tài chính . Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê được quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thoả thuận trong hợp đồng thuê tài chính . Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê tài chính , ít nhất phải tương đương với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.
+ TSCĐHH thuê hợp đồng: mọi hợp đồng thuê tài sản cố định nếu không thoả mãn các quy định trên được coi là tài sản cố định thuê hoạt động.
3.3 Phân loại TSCĐHH theo tình hình sử dụng.
- TSCĐHH đang dùng.
- TSCĐHH chưa cần dùng.
- TSCĐHH không cần dùng và chờ thanh lý.
Cách phân loại này giúp cho doanh nghiệp nắm được tình hình sử dụng tài sản cố định để có biện pháp tăng cường TSCĐHH hiện có, giải phóng nhanh chóng các TSCĐHH không cần dùng, chờ thanh lý để thu hồi vốn.
3.4 Phân loại TSCĐHH theo mục đích sử dụng.
- TSCĐHH dùng trong sản xuất kinh doanh: là TSCĐHH đang sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đối với những tài sản này bắt buộc doanh nghiệp phải tính và trích khấu hao và chi phí sản xuất kinh doanh.


Xem Thêm: Công tác kế toán TSCĐ hữu hình tại công ty may Đáp Cầu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán TSCĐ hữu hình tại công ty may Đáp Cầu sẽ giúp ích cho bạn.