Tên đề tài:
HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIỆN LỢI
Phần I: LỜI MỞ ĐẦU


Trong quá trình nước ta mở cửa bắt kịp nền kinh tế thế giới thì bộ mặt kinh tế, chính trị, xã hội đất nước có nhiều sự thay đổi. Tại các trung tâm lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh . dân cư ở các vùng khác tập trung sinh sống ở đây ngày một nhiều. Để giải quyết nhu cầu nhà ở của người dân ngày một lớn, Đảng và Nhà nước đã chủ trương xây dựng nhiều khu chung cư để đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng nhiều của người dân. Cùng với việc chung cư được xây dựng ngày càng nhiều tạo ra nhiều thói quen tiêu dùng mới cho người dân đó là việc hình thành các siêu thị phục vụ cho người dân sinh sống tại các khu chung cư mới này. Đô thị mới này vốn nơi trước đây không có dân cư bản địa sinh sống vì thế không có nơi mua sắm cho người dân. Các siêu thị được xây dựng đã đáp ứng đuợc những nhu cầu mới của người dân. Trong qúa trình thành lập và kinh doanh đây là một ngành nghề kinh doanh còn nhiều mới mẻ đối với người dân và cả các nhà quản lý nhất là khi nhu cầu tiêu dùng của người dân ở các đô thị lớn ngày càng nhiều thì không chỉ có các công ty trong nước kinh doanh hình thức siêu thị này mà còn nhiều tập đoàn kinh doanh bán hàng cả buôn và lẻ tham gia thị trường đầy tiềm năng này. Chính vì vậy trong quá trình kinh doanh các công ty kinh doanh siêu thị đứng trước rất nhiều khó khăn về kinh nghiệm thương trường, hàng hoá, vốn. Các công ty muốn tồn tại được phải nắm bắt được những cơ hội và thời cơ đặc biệt là thói quen tiêu dùng và mua sắm của người dân để vượt lên những khói khăn trước mắt để vững chân trong lĩnh vực kinh doanh mới mẻ này.


Muốn nắm bắt được những cơ hội và thời cơ kinh doanh của mình các doanh nghiệp không ngừng nâng cao công việc kinh doanh mà cùng với việc đó là phải tổ chức được một cơ cấu bộ máy kế toán phù hợp phải đơn giản nhưng lại hiệu quả. Trong đó mỗi phần hành kế toán phải được tổ chức hợp lý theo đúng quy định của chế độ đồng thời phải phù hợp với tổ chức và lĩnh vực kinh doanh của công ty. Để đạt được hiệu quả quản lý cao nhất, trong các phần hành kế toán đó thì phần hành kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả là một trong những phần hành rất quan trọng, chiếm một sự quan tâm rất lớn của các nhà quản lý do đây là khâu cuối cùng trong quá trình kinh doanh. Qua kết quả của phần hành kế toán này đã phản ánh hiệu quả làm ăn của doanh nghiệp. Nó mang lại thu nhập cho doanh nghiệp đồng thời tạo ra các khoản thu để bù đắp các khoản chi phí trong quá trình kinh doanh đồng thời thông qua những hiệu quả mang lại đó doanh nghiệp đưa ra các đường lối kinh doanh phù hợp với tình hình kinh doanh của mình. Các doanh nghiệp khi tiến hành hạch toán các phần hành kế toán mặc dù tuân theo các quy định của chế độ do Bộ Tài Chính và Vụ chế độ kế toán ban hành theo các chuẩn mực và nguyên tắc kế toán nhưng trong quá trình thực hiện tại các doanh nghiệp vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề cần được hoàn thiện cho phù hợp với chế độ kế toán nói chung và bản thân các doanh nghiệp nói riêng.


Trong quá trình thực tập tại công ty cổ phần Tiện Lợi, một công ty kinh doanh lĩnh vực siêu thị thì phần hành kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả là một phần hành kế toán chiếm vị trí quan trong công tác kế toán. Do vậy em đã tìm hiểu và nghiên cứu và công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả với mong muốn góp một phần ý kiến của mình vào việc hoàn thiện công tác kế toán của công ty để phù hợp với chế độ và đặc điểm kinh doanh của công ty đồng thời góp ý kiến trong việc tăng cường tính linh hoạt, sáng tạo của kế toán viên. Đây là lý do em chọn đề tài: “Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Tiện Lợi”. Chuyên đề thực tập bao gồm 4 phần chủ yếu sau đây:
Phần I: Lời Mở Đầu
Phần II:Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Tiện Lợi
Phần III[IMG]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAA l21bKAAAAA1BMVEXh5PJm+yKVAAAAAXRSTlMAQObYZgAAAApJR EFUCNdjYAAAAAIAAeIhvDMAAAAASUVORK5CYII=" class="mceSmilieSprite mceSmilie7" alt=":p" title="Stick Out Tongue :p">hương hướng hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần Tiện Lợi
Phần IV: Kết luận


MỤC LỤC
Phần I: LỜI MỞ ĐẦU 1


Phần II: Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần Tiện Lợi. 3
I: Những vấn đề chung về tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần Tiện Lợi. 3
1: Đặc điểm hàng hoá kinh doanh và thị trường hàng hoá của công ty. 3
2: Phương pháp hạch toán hàng tồn kho, phương pháp tính thuế GTGT và phương pháp tính giá vốn của hàng hoá tiêu thụ. 5
II: Các phương thức bán hàng và phương pháp hạch toán tại công ty cổ phần Tiện Lợi. 8
1: Hạch toán các nghiệp vụ về bán buôn hàng hoá . 8
2: Hạch toán các nghiệp vụ bán lẻ hàng hoá . 18
III: Hạch toán các nghiệp vụ chiết khấu bán hàng, hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán. 29
1: Hạch toán chiết khấu thanh toán khi bán hàng: 30
2: Hạch toán hàng bán bị trả lại. 32
3: Hạch toán giảm giá hàng bán. 36
IV: Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả. 39
1: Hạch toán chi phí bán hàng. 39
2: Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 43
3: Hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 48


PHẦN III Phương hướng hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần Tiện Lợi. 55
I: Nhận xét đánh giá ưu nhược điểm về hạch toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần Tiện Lợi. 55
II: Những kiến nghị nằm hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 60
1: Ý kiến đề xuất với công ty. 60
2: Ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện chế độ kế toán ở công ty. 62


PHẦN IV: KẾT LUẬN. 65
Tài liệu tham khảo 66


Xem Thêm: Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Tiện Lợi
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Tiện Lợi sẽ giúp ích cho bạn.