Kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP tại xí nghiệp xây lắp 24 – Cty xây dựng công nghiệp nhẹ số 1LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trưòng, mục đích kinh doanh của tất cả các Doanh nghiệp sản xuất đều là tối đa hoá lợi nhuận, hay nói cách khác, nhiệm vụ kinh doanh chủ yếu của Doanh nghiệp là không ngừng nâng cao hiệu quả và mở rộng sản xuất kinh doanh. Vì vậy, việc phấn đấu không ngừng tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của công tác quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp .
Tính đúng, đủ, hợp lý, chính xác chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm sẽ giúp các Doanh nghiệp trong việc kiểm tra, giám sát chi phí , đưa ra các quyết định đúng đắn kịp thời. Đồng thời cũng giúp cho các nhà quản lý có thể phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm, tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn có hiệu quả, tiết kiệm hay lãng phí để có biện pháp hạ giá thành sản phẩm, mang lợi nhuận tối đa. Tiết kiệm chi phí , hạ giá thành sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đố mới là con đường đi đến sự thành công. Như vậy hạch toán chi phí sản xuất có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác hạch toán kế toán ở bất kỳ doanh nghiệp nào.
Trong các ngành sản xuất, ngành công nghiệp xây dựng cơ bản là ngành có đặc thù riêng, tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân, góp phần quan trọng trong việc xây lắp cơ sở hạ tầng và công cuộc CNH, HĐH đất nước. Cũng như các Doanh nghiệp khác, tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm xây lắp là mục tiêu quan trọng hàng đầu đối với xí nghiệp xây lắp 24 - thuộc Công ty xây dựng công nghiệp nhẹ số 1 - một trong nhiều Doanh nghiệp Nhà nước đã hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực XDCB.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong kế toán trong Doanh nghiệp xây lắp, sau một thời gian thực tập tại xí nghiệp xây lắp 24 trực thuộc Công ty xây dựng công nghiệp nhẹ số 1, cùng với sự giúp đỡ của các cô chú phòng TC – KT của xí nghệp và sự hướng

dẫn tận tình của cô giáo – Thạc sỹ Đỗ Thị Phương, em đã chọn đề tài : “ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây lắp 24 – Công ty xây dựng công nghiệp nhẹ số 1” Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung luận văn gồm các vấn đề chính sau:
Chương I: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.
Chương II: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây lắp 24.
Chương III: Đánh giá chung và một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây lắp 24.


Xem Thêm: Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây lắp 24 – công ty xây dựng công ngh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây lắp 24 – công ty xây dựng công ngh sẽ giúp ích cho bạn.