Tổ chức công tác kế toán doanh thu bỏn hàng và xác định kết quả bỏn hàng ở Cty TM – xây Dựng Bạch Đằng

Ngày nay đất nước ta đang dần dần cuyển mỡnh từ nền kinh tế tập trung quan liờu bao cấp sang nền kinh tế thị trường cú sự quản lý vĩ mụ của nhà nước. Cỏc DN đang cú mụi trường SXKD thuận lợi nhưng cũng vấp phải cũng khụng ớt những khú khăn do xuất phỏt từ sự tỏ động của quy luật cạnh tranh trong cơ chế thị trường, quy luật cung cầu hàng hoỏ. Để vượt qua được sự chọn lựa, đào thải khắt khe của nền kinh tế thị trường, để tồn tại và phỏt triển được thỡ mọi DN đều phải giả quyết cỏc vấn đề liờn quan đến SXKD của Dn trong đú cú việc đẩy mạnh sản xuất và tiờu thụ sản phẩm đỏp ứng nhu cầu thị trường là điều kiện sống cũn của DN.
Trong cỏc DN để quản lý quỏ trỡnh SXKD cần phải sử dụng hàng loạt cỏc cụng cụ khỏc nhau, nhưng kế toỏn luụn là cụng cụ quan trọng và hữu hiệu nhất. Vỡ cụng tỏc kế toỏn cú nhiều khõu, nhiều phần hành, giữa chỳng cú mối liờn hệ hữu cơ với nhau, gắn bú chặt chẽ tạo thành một hệ thống quản lý cú hiệu quả cao. Trong đú kế toỏn doanh thu bỏn hàng và xỏc định kết quả bỏn hàng là một bộ phận khụng thể thiếu được trong việc tổ chức hạch toỏn cụng tỏc kế toỏn của DN. Nú phản ỏnh và giỏm đốc quỏ trỡnh bỏn hàng vỏ xỏc định kết quả kinh doanh cuối cựng của hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.
Cụng ty Thương Mại – Xõy Dựng Bạch Đằng là một cụng ty độc lập, trực thuộc Tổng cụng ty Thương Mại – Xõy Dựng Bộ giao thụng vận tải, tuy cụng ty Thương Mại – Xõy Dựng Bạch Đằng cú tuổi đời cũn rất non trẻ, song cụng ty đang tỡm cho mỡnh một vị trớ vững chắc trong nền kinh tế thị trường để ngày càng lớn mạnh và kinh doanh cú hiệu quả cao. Để đạt được điờu đú cú sự đúng gúp khụng nhỏ của bộ phận kế toỏn núi chung và kế toỏn bỏn hỏng, xỏc định kết qủa bỏn hàng núi riờng. Trong thơỡi gian thực tập tại cụng ty, sau khi đi sõu vào nghiờn cứu tỡnh hỡnh thực tế cỏc phần hành kế toỏn diễn ra tại cụng ty. Do tầm quan trọng của cụng tỏc kế toỏn doanh thu bỏn hàng và xỏc định kết quả cựng với tỡnh hỡnh thực tế cụng tỏc tại cụng ty đó giỳp em chọn đề tài: “Tổ chức cụng tỏc kế toỏn doanh thu bỏn hàng và xỏc định kết quả bỏn hàng ở cụng ty Thương Mại – Xõy Dựng Bạch Đằng”.

Nội dung của đề tài được trỡnh bày thành ba chương:
Chương một: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toỏn bỏn hàng bà xỏc định kết quả bỏn hàng trong DN sản xuất
Chương hai: Thực tế tổ chức cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả bỏn hàng ở cụng ty Thương Mại- Xõy Dựng Bạch Đằng
Chương ba: Một số ý kiến nhận xột và đề nghị nhằm hoàn thiện cụng tỏc bỏn hàng và xỏc định kết quả bỏn hàng ở cụng ty Thương mại – Xõy dựng Bạch Đằng.
Với lượng kiến thức tích luỹ còn hạn chế, thời gian thực tập của em tại công ty không nhiều nên mặc dù đã rất cố gắng song chuyờn đề tốt nghiệp này khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Vì vậy, rất mong được sự góp ý, giúp đỡ của các thầy cô giáo trong trường, cụ giáo TS Nguyễn Kim Chung, cùng các cán bộ nhân viên trong phòng tài chính kế toán của công ty để em có những hiểu biết sâu sắc hơn về vấn đề này cũng như chuyờn đề này.


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán doanh thu bỏn hàng và xác định kết quả bỏn hàng ở công ty thương mại – xây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán doanh thu bỏn hàng và xác định kết quả bỏn hàng ở công ty thương mại – xây sẽ giúp ích cho bạn.