Tên đề tài:
TỔ CHỨC CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP THEO MÔ HÌNH KHOÁN XÂY LẮP TẬP TRUNG
Mở đầu


Trong các doanh nghiệp xây lắp, sản phẩm là các công trình, hạng mục công trình,vật kiến trúc có thời gian thi công dài và đòi hỏi phải có nhiều lao đọng tham gia vào quá trình thi công. Do đó, để đảm bảo yêu cầu quản lý và sử dụng lao động trong các doanh nghiệp xây lắp nói chung và các doanh nghiệp xây lắp theo mô hình khoán xây lắp tập trung nói riêng thì công tác hạch toán kế toán chi phí nhân công là hết sức cần thiết và quan trọng.


Điều đó mới chỉ được đề cập trên lý thuyết, còn trên thực tế ở những doanh nghiệp cụ thể công tác này được triển khai như thế nào mới là điều đáng bàn hơn. nếu công tác hạch toán chi phí nhân công được thực hiện một cách tích cực và có hiệu quả thì sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công công trình làm cho tốc độ lưu chuyển vốn nhanh, hiệu quả sử dụng vốn cao, lợi nhuận của doanh nghiệp được tăng lên. Khi đó đời sống của cán bộ công nhân viên chức sẽ được cải thiện và nâng cao. Do vậy, để cung cấp thông tin một cách đầy đủ và chính xác cho các nhà quản trị doanh nghiệp về tình hình lao động trong doanh nghiệp em đã triền khai nghiên cứu đề tài: “Tổ chức công tác hạch toán kế toán chi phí nhân công trong doanh nghiệp xây lắp theo mô hình khoán xây lắp tập trung”.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài của em có kết cấu như sau:
I. Hệ thống lý luận cơ bản về hạch toán kế toán chi phí nhân công trong các doanh nghiệp xây lắp theo mô hình khoán xây lắp tập trung.
II. Tổ chức hạch toán kế toán chi phí nhân công trong thông lệ kế toán quốc tế.
III. Đánh giá thực trạng và phương hướng giải quyết.


Sau đây là nội dung cụ thể của từng phần:
.
Trong khuôn khổ đề tài của mình, em đã trình bày một cách cô đọng nhất những vấn đề cơ bản về công tác hạch toán kế toán chi phí nhân công cùng với một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí nhân công trong doanh nghiệp xây lắp theo mô hình khoán xây lắp tập trung .Tuy nhiên do hạn chế về thời gian cũng như trình độ hiểu biết của em còn hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót . Vì vậy em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của cô giáo PGS. TS. Nguyễn Thị Đông.
Em xin chân thành cảm ơn!


Xem Thêm: Tổ chức công tác hạch toán kế toán chi phí nhân công trong doanh nghiệp xây lắp theo mô hình khoán x
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác hạch toán kế toán chi phí nhân công trong doanh nghiệp xây lắp theo mô hình khoán x sẽ giúp ích cho bạn.