MỘT SỐ Ý KIẾN VÀ NHẬN XÉT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THUỶ BỘ BẮC GIANG

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THUỶ BỘ BẮC GIANG
Công ty cổ phần vận tải thuỷ bộ Bắc Giang áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ để hạch toán công tác kế toán NVL thực hiện đúng chế độ hiện hành của Nhà nước kế toán NVL phản ánh đầy đủ chính xác, cập nhật hàng ngày vào bảng kê chứng từ, các khoản nộp ngân sách đầy đủ, đúng thời gian.
Từ đặc điểm của công ty là một đơn vị sản xuất kinh doanh mang tính chất dịch vụ là chủ yếu. Do đó sản phẩm của công ty mang hình thái vật chất mà chỉ làm tăng thêm giá trị của sản phẩm. Vì vậy công ty luôn luôn quan tâm đến việc nghiên cứu tìm ra những biện pháp quản lý mới để thích ứng với tình hình thực tế của công ty và yêu cầu quản lý kinh tế hiện nay.
Sau một thời gian ngắn tìm hiểu và tiếp cận với thực tế công tác kế toán nói chung và kế toán NVL nói riêng. Tuy thời gian về tìm hiểu thực tế tại Công ty chưa nhiều, nhưng qua báo cáo thực tập em xin mạnh dạn trình bày một số ưu điểm, nhược điểm và một số ý kiến về công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty như sau:
* Ưu điểm:
- Về chế độ chứng từ kế toán: Công ty đã áp dụng theo đúng chế độ quy định của Nhà nước, tổ chức luân chuyển chứng từ hợp lý, đảm bảo cho việc quản lý và hạch toán vật liệu được thuận lợi giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp nắm bắt tình hình vật liệu của công ty.
- Về tổ chức hệ thống sổ kế toán vật liệu: Công ty đã tổ chức hệ thống tài khoản, hệ thống sổ kế toán rất rõ ràng, phù hợp với tình hình của công ty và đảm bảo đúng chế sách của Nhà nước.
* Nhược điểm:
Công ty sản xuất kinh doanh là vận tải hàng hoá và hành khách bằng phương tiện vận tải thuỷ bộ. Do vậy vật liệu của công ty chủ yếu để đáp ứng cho các phương tiện vận tải, thuỷ bộ và vật liệu chỉ bán lẻ chủ yếu.
II. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THUỶ BỘ BẮC GIANG
NVL của công ty là xăng dầu, vì vậy việc hao hụt không tránh khỏi cần hạn chế sự hao hụt quá nhiều và xử lý ở mức phù hợp.
Số chênh lệch giữa số máy cột bơm xăng, dầu và báo cáo thống kê để tìm ra đúng nguyên nhân và hướng khắc phục hợp lý, chính xác.
Trên đây là một số ý kiến của em về tổ chức công tác kế toán NVL tại Công ty cổ phần vận tải thuỷ bộ Bắc Giang. Em mong rằng ý kiến đó góp một phần nhỏ vào công việc hoàn thiện hơn để công tác hạch toán kế toán nói chung và kế toán NVL nói chung.
KẾT LUẬN

Việc quản lý vật liệu thông qua công tác NVL giúp cho doanh nghiệp sử dụng vật liệu một cách tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả hơn, đồng thời đề ra những biện pháp hữu hiệu nhằm giảm chi phí xăng dầu, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Cũng không nằm ngoài xu thế chung phát triển kinh tế xã hội, Công ty cổ phần vận tải thuỷ bộ Bắc Giang muốn đứng vững và phát triển trên thị trường thì phải hoàn thiện mình, hoàn thiện công tác quản lý vật liệu để phát huy tối đa những mặt mạnh và khắc phục những điểm còn hạn chế.
Sau khi được đào tạo tại trường Trung học Công nghệ và quản trị kinh doanh Hà Nội cùng với thời gian thực tập, nghiên cứu tình hình thực tế tại Công ty cổ phần vận tải thuỷ bộ Bắc Giang. Em đã hoàn thành báo cáo với đề tài "kế toán nguyên vật liệu" với sự
Xem Thêm: Một số ý kiến và nhận xét nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần vận tải thuỷ b
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số ý kiến và nhận xét nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần vận tải thuỷ b sẽ giúp ích cho bạn.