MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN Ở CÔNG TY

PHẦN III
MỘT SỐ PHẦN HÀNH KẾ TOÁN Ở CÔNG TY
Công ty có đầy đủ các phần hành kế toán để quản lý tình hình tài chính của công ty. Dưới đây là một số phần hành kế toán cơ bản.
III.1. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ.
III.1.1. kế toán nguyên vật liệu.
* Đặc điểm nguyên vật liệu tại công ty :
Công ty Gang thép là doanh nghiệp có quy mô lớn, sản phẩm đầu ra nhiều về số lượng, đa dạng về chủng loại và mặt hàng. Do vậy, nguyên vật liệu của công ty cũng hết sức đa dạng, số lượng lớn.
Nguyên vật liệu mua về hay tự sản xuất ra đều được kiểm tra trước khi nhập kho. Định kỳ 6 tháng 1 lần thủ kho kết hợp với phòng kế toán, phòng luyện kim – KCS tiến hành kiểm kê về số lượng, chất lượng và giá trị nguyên vật liệu, xác định số lượng vật tư tồn kho, từ đó có biện pháp lập kế hoạch cung cấp vật tư cho sản xuất.
Việc hạch toán chi tiết và tổng hợp vật liệu chủ yếu thực hiện theo hình thức nhật ký chứng từ trên máy vi tính . kế toán hàng ngày có nhiệm vụ thu thập kiểm tra các chứng từ như : phiếu xuất kho, phiếu nhập kho . Sau đó định khoản, đối chiếu với sổ sách của thủ kho (qua các thẻ kho) rồi nhập dữ kiện vào máy, máy sẽ tự động tính các chỉ tiêu còn lại như : hệ số giá, trị giá vật liệu xuất kho, trị giá nguyên vật liệu tồn cuối kỳ. Cuối kỳ máy tính in ra các số liệu, bảng biểu cần thiết như : Bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn vật liệu, các báo cáo khác theo yêu cầu phục vụ cho công tác hạch toán nguyên vật liệu.
* Phân loại nguyên vật liệu tại công ty Gang thép.
- Nguyên vật liệu chính : Bao gồm thép phế, gang thỏi, FeSi, FeMn, FeCr, Ni, Al .
- Nguyên vật liệu phụ: Cát, bột đất sét, nước thuỷ tinh, đất đèn, huỳnh thạch, phấn chì, vôi .
- Nhiên liệu: Than, xăng, dầu .
- Phế liệu: Trục cán gang thu hồi, gang khuôn phế, phôi thép thu hồi .
Tại công ty kế toán hạch toán tổng hợp NVL và công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên.
Chi phí thu mua vận chuyển không tính vào giá vật liệu nhập kho mà tính vào chi phí sản xuất chung và chi phí quản lý.
Giá nhập NVL = Giá mua trên hoá đơn Chi phí liên quan
Trong đó :
Giá ghi trên hoá đơn của nhà cung cấp là giá chưa có thuế VATđầu vào công ty tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ
Chi phí liên quan bao gồm : Chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chi phí bảo quản .
Công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán chi tiết vật tư theo phương pháp ghi thẻ song song, mua hàng theo phương thức trực tiếp không có chiết khấu – giảm giá hàng bán.
* Tài khoản sử dụng: TK 1521: Vật liệu chính
TK 1522: Vật liệu phụ
TK 1523: Nhiên liệu
TK 1524: Phụ tùng sửa chữa thay thế
TK 1525: Thiết bị vật tư cho xây dựng cơ bản
TK 1526: Phế liệu thu hồi
TK 1527: Vật liệu phế liệu khác
Và một số TK liên quan: 621, 331, 133, 154 .
* Chứng từ sử dụng: Phiếu nhập kho
Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ
Thẻ kho
Hóa đơn giá trị gia tăng
Biên bản kiểm nghiệm
* Sổ sách sử dụng: Sổ cái Nguyên vật liệu, CCDC
Bảng tổng hợp Nhập – xuất – tồn NVL, CCDC
Bảng phân bổ NVL, CCDC
Nhật ký chừng từ số 1, 2, 5
Bảng kê số 3
Sổ chi tiết số 2
Và các sổ sách liên quan .
* Sơ đồ hạch toán tổng hợp NVL
III.1.2. kế toán công cụ, dụng cụ.
Việc hạch toán công cụ dụng cụ nhỏ ở công ty được tiến hành như đối với vật liệu. kế toán sử dụng TK 1531_Công cụ dụng cụ để hạch toán. Trường hợp công cụ, dụng cụ xuất dùng nếu xét thấy có giá trị lớn cần trừ dần vào chi phí nhiều kỳ kế toán sẽ tiến hành phân bổ.
Xem Thêm: Một số phần hành kế toán ở công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số phần hành kế toán ở công ty sẽ giúp ích cho bạn.