KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CHI NHÁNH

1 - Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Chi nhánh- Hà Nội là một bộ phận trực thuộc Tổng Công Ty TNHH giao nhận hàng hoá JuPiTer Pacific. Vì vậy tìm hiểu về Tổng Công Ty sẽ giúp cho chúng ta hiểu hơn về quá trình hình thành và phát triển của Chi Nhánh
Dưới đây là những nét sơ lược về Tổng Công Ty:
Tổng Chi nhánh có tên là: Chi nhánh TNHH giao nhận hàng hoá Jupiterpacific
Tên giao dịch là : Jupiter Pacific Forwarding LTD
Được thành lập theo quyết định số 2014/ GP Của bộ kế hoạch và Đầu tư Ngày 19/12/1997.
Trụ sở đặt tại 112 đường Hồng Hà, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
Với số vốn đầu tư của Doanh nghiệp liên doanh là 349.624USD
Trong đó : - Bên Việt Nam góp 174.812USD chiếm 50% vốn pháp định
- Bên nước ngoài góp 174.812USD chiếm 50% vốn pháp định bằng tiền nước ngoài
Cụ thể về các bên tham gia gia góp vốn như sau:
Bên Việt Nam
Tên doanh nghiệp : Chi nhánh Hàng Không Cổ Phần Pacific
Đại diện hợp pháp : Ông Dương Cao Thái Nguyên
Chức vụ : Giám đốc điều hành
Quốc tịch Việt Nam
Trụ sở chính : 112 Đường Hồng Hà, Phường 2, Q Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại : 84-8-845-0091
Fax : 84-8-845-0085
Phạm vi kinh doanh:
- Vận chuyển hành khách và hàng hoá trên các tuyến đường hàng không quốc tế và nội địa.
- Thực hiện việc kinh doanh các dịch vụ liên quan đến vận chuyển hành khách và hàng hoá đường hàng không.
- Liên loanh hợp tác kinh tế với các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế trong nước và ngoài nước.
Giấy phép thành lập Chi nhánh: Số 2016 QĐ/TCCB- LD do Bộ giao thông vận tải và bưu điện cấp ngày 30/9/1992
Vốn điều lệ: 200.000 USD ( vào lúc thành lập) và được tăng lên 5.000.000 USD vào 11/1995
Tài khoản : Số 361.111.000.2408
362.111.370.2408(USD)
Mở tại ngân hàng Viêtcombank Thành phố HCM
Bên nước ngoài :
Tên Chi nhánh : Jupiter Air LTD (Tên mới Jupiter Global LTD)
Đại diện hợp pháp : Ông Masahiro Sakurai

Chức vụ Chủ tịch và VCĐH cao cấp
Quốc tịch Nhật Bản
Trụ sở chính : Suite 3002, 30/F Tower 6 The Gate way, HaborCity
Tsimshasui, Kowloon, HongKong
Điện thoại : 852-2735-1886
Fax : 852-2735-0450
Phạm vi kinh doanh :
- Dịch vụ chuyển nhanh bưu phẩm
- Dịch vụ giao nhận hàng hoá bằng đường hàng không
- Dịch vụ xử lý hàng hoá tại sân bay
- Dịch vụ tổng đại lý cho các hãng hàng không
Giấy phép thành lập: Do cơ quan đăng ký Chi nhánh của Hồng Kông cấp 17/5/1983.
Tài khoản : Số 434- 204- 5030- 5
Mở tại ngân hàng Standard Charted Bank
Chi nhánh của Tổng Công Ty mở tại Hà Nội có tên là CôngTy liên doanh TNHH giao nhận hàng hoá Jupiter Pacific Chi nhánh Hà Nội được thành lập theo giấy phép số 24/GP-UB ngày 21/03/2002.
Địa chỉ đăng ký của Chi nhánh: Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội
Tel : 84.4.5622804/ 5622805/5622806
E- mail : <a class="__cf_email__" href="http://www.cloudflare.com/email-protection" data-cfemail="88c0e9e6e7e1eeeee1ebedc8c2fdf8e1fcedfaf8e 9ebe1eee1eba6ebe7e5a6fee6">[email protected]<script type="text/javascript">
(function(){try{var s,a,i,j,r,c,l,b=document.getElementsByTagName("scr ipt");l=b[b.length-1].previousSibling;a=l.getAttribute(data-cfemail);if(a){s=;r=parseInt(a.substr(0,2),16);for (j=2;a.length-j;j+=2){c=parseInt(a.substr(j,2),16)^r;s+=String.f romCharCode(c);}s=document.createTextNode(s);l.par entNode.replaceChild(s,l);}}catch(e){}})();

Website : www.Jupitergroups.com


Xem Thêm: Khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác kế toán tại chi nhánh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác kế toán tại chi nhánh sẽ giúp ích cho bạn.